Szanowni Państwo, informujemy, że w puli organizatorów pozostały jeszcze wolne pokoje hotelowe.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem ptk2015@casusMEDICAL.pl

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

cieszymy się bardzo, że Wrocław jak magnes znów przyciąga kardiologów.
Już dzisiaj w imieniu Komitetu Organizacyjnego chcielibyśmy ponownie zaprosić Państwa do stolicy Dolnego Śląska na

XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,

który odbędzie się w dniach 1-3 października 2015 roku.

Tegoroczny Kongres PTK zapowiada się wyjątkowo i zrealizowany będzie w nietypowej formule. Hasłem przewodnim będzie „Kardiologia jest sztuką”, gdyż planujemy, aby również sztuka zagościła podczas naszych obrad. Warto przypomnieć, że Wrocław nieprzypadkowo został wybrany na Europejską Stolicę Kultury 2016, Światową Stolicę Książki 2016 i gospodarza Europejskiej Nagrody Filmowej 2016. Stolica Dolnego Śląska to ważny europejski ośrodek nauki i sztuki, w którym od wielu lat odbywają się słynne festiwale, plenerowe aranżacje największych dzieł operowych realizowane przez Operę Wrocławską, wystawy i wernisaże sławnych artystów, tutaj także mieści się Panorama Racławicka czy Muzeum Książąt Lubomirskich. Wrocław był i jest postrzegany jako miasto tolerancyjne, otwarte na Europę i świat, stwarzające warunki dla dynamicznego rozwoju i współpracy naukowców i artystów. Wierzymy, że podczas tegorocznego Kongresu odczują Państwo ducha przenikania się kardiologii i sztuki.

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej. Podczas Kongresu we Wrocławiu zostaną zaprezentowane i przedyskutowane, w gronie ekspertów z Polski i z zagranicy, wyniki przełomowych badań klinicznych, nowości i osiągnięcia kardiologii. Liczymy, że Kongres będzie okazją do wymiany poglądów klinicystów w zakresie optymalnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych u pacjentów z chorobami układu krążenia, ale również forum do przedstawienia dorobku naukowego wszystkich osób zajmujących się na co dzień problemami chorób serca.

Mamy nadzieję, że planowane atrakcje naukowe i kulturalne skłonią Państwa do udziału w Kongresie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do magicznego Wrocławia!

Prof. dr hab. Waldemar Banasiak
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
Dr Robert Zymliński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIX Międzynarodowego Kongresu PTK

Komitet naukowy

Przewodniczący – Dariusz Dudek

Jarosław Kaźmierczak (Szczecin) – Konsultant Krajowy ds. Kardiologii
Marian Zembala (Zabrze) – Konsultant Krajowy ds. Kardiochirurgii
Andrzej Budaj (Warszawa) – Przewodniczący Komisji Wytycznych i Szkolenia
Krzysztof Filipiak (Warszawa) – Redaktor Naczelny „Kardiologii Polskiej”

Skład członków tworzących grupy tematyczne:

Rafał Baranowski (Warszawa)
Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa)
Marek Deja (Katowice)
Jarosław Drożdż (Łódź)
Stefan Grajek (Poznań)
Piotr Hoffman (Warszawa)
Ewa Jankowska (Wrocław)
Andrzej Januszewicz (Warszawa)
Karol Kamiński (Białystok)
Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)

Cezary Kępka (Warszawa)
Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
Michał Krejca (Katowice)
Artur Mamcarz (Warszawa)
Przemysław Mitkowski (Poznań)
Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Grzegorz Opolski (Warszawa)
Ryszard Piotrowicz (Warszawa)
Piotr Pruszczyk (Warszawa)
Beata Średniawa (Zabrze)
Adam Witkowski (Warszawa)
Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź)

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Waldemar Banasiak
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
Dr Robert Zymliński

Miejsce kongresu

Program

ostatnia aktualizacja 2016-01-04 12:30

Czwartek

1

października
SALA
Wrocław
SALA
Kraków
SALA
Zabrze
SALA
Katowice
SALA
Poznań
SALA
Łódź
SALA
Gdańsk
SALA
Szczecin
SALA
Warszawa
SALA
Lublin
SALA
Płyta główna
09:00 - 10:30

Leki przeciwpłytkowe poza kwasem acetylosalicylowym – czym dysponujemy?

Leki przeciwpłytkowe poza kwasem acetylosalicylowym – czym dysponujemy?

Sesja Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

Przewodniczący: B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)
Przewodniczący: K. Filipiak (Warszawa)

Klopidogrel
R. Dąbrowski (Warszawa)

Tikagrelor
Z. Huczek (Warszawa)

Prasugrel
M. Barylski (Łódź)

U mojego chorego nie zastosuję klasycznych leków przeciwpłytkowych
A. Mamcarz (Warszawa)

Echokardiograficzna ocena wady zastawki mitralnej

Echokardiograficzna ocena wady zastawki mitralnej

Sesja Sekcji Echokardiografii PTK

Przewodniczący: A. Szyszka (Poznań)
Przewodniczący: Z. Gąsior (Katowice)
Przewodniczący: P. Lipiec (Łódź)
Przewodniczący: E. Płońska-Gościniak (Szczecin)

Anatomia echokardiograficzna zastawki mitralnej
A. Tomaszewski (Lublin)

Ocena stenozy mitralnej i kwalifikacja do PMBV
P. Szymański (Warszawa)

Ocena organicznej i czynnościowej niedomykalności mitralnej
O. Trojnarska (Poznań)

MitraClip – kwalifikacja do zabiegu, monitorowanie i ocena po zabiegu
P. Pysz (Katowice)

Chirurgiczna plastyka zastawki mitralnej – kwalifikacja do zabiegu, monitorowanie i ocena po zabiegu
J. Bąk (Rzeszów)

Problemy kardiologii sportowej wieku rozwojowego

Problemy kardiologii sportowej wieku rozwojowego

Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK

Przewodniczący: B. Werner (Warszawa)
Przewodniczący: H. Krysztofiak (Warszawa)
Przewodniczący: A. Folga (Warszawa)

Serce młodego sportowca – co determinuje wielkość lewej komory serca?
H. Krysztofiak (Warszawa)

Kardiomiopatia przerostowa – jak rozpoznać u dzieci i młodzieży?
L. Ziółkowska (Warszawa)

EKG w kwalifikacji do uprawiania sportu – czy mamy kryteria dla dzieci i młodzieży?
B. Wójcicka-Urbańska (Warszawa)

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u dzieci i młodzieży – czy ograniczają uprawianie sportu?
A. Turska-Kmieć (Warszawa)

Diagnostyka i terapia nadciśnienia płucnego zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESC

Diagnostyka i terapia nadciśnienia płucnego zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESC

Sesja Sekcji Krążenia Płucnego PTK

Przewodniczący: A. Torbicki (Otwock)
Przewodniczący: M. Kurzyna (Otwock)
Przewodniczący: M. Ciurzyński (Warszawa)

Tętnicze nadciśnienie płucne
E. Mroczek (Wrocław)

Nadciśnienie płucne związane z niewydolnością serca
K. Mizia-Stec (Katowice)

Nadciśnienie płucne w przebiegu przewlekłych chorób płuc
T. Mularek-Kubzdela (Poznań)

Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
G. Kopeć (Kraków)

Kiedy tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny serca zmieniają decyzje kliniczne?

Kiedy tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny serca zmieniają decyzje kliniczne?

Sesja Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK

Przewodniczący: C. Kępka (Warszawa)
Przewodniczący: T. Miszalski-Jamka (Kraków, Wrocław)

Chory z bólem w klatce piersiowej?
C. Kępka (Warszawa)

Chory z niewydolnością serca?
K. Miszalski-Jamka (Zabrze)

Chory z powiększoną prawą komorą?
Ł. Małek (Warszawa)

Wskazania do TK i MR serca – perspektywa wytycznych ESC
K. Dorniak (Gdańsk)

Skrajna niewydolność krążenia

Skrajna niewydolność krążenia

Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK

Przewodniczący: J. Sadowski (Kraków)
Przewodniczący: M. Krejca (Katowice)

Chorzy kwalifikowani do przeszczepu serca, przeszczepu serca i płuc. Doświadczenia własne
R. Przybylski (Zabrze)

Mechaniczne wspomaganie niewydolności krążenia, urządzenia typu LVAD. Doświadczenia własne
M. Kuśmierczyk (Warszawa)

Leczenie wad zastawkowych w niewydolności krążenia
M. Deja (Katowice)

Rola rewaskularyzacji mięśnia sercowego w leczeniu niewydolności krążenia
M. Jemielity (Poznań)

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową – sztuka rozpoznania i leczenia

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową – sztuka rozpoznania i leczenia

Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK

Przewodniczący: J. Nessler (Kraków)
Przewodniczący: E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)

Epidemiologia i rokowanie
M. Gruchała (Gdańsk)

Niejednorodna patofizjologia – jak postawić rozpoznanie?
A. Gackowski (Kraków)

Czy potrafimy leczyć?
T. Rywik (Warszawa)

Czy jest perspektywa nowych terapii?
P. Ponikowski (Wrocław)

Chorzy z ostrym stanem kardiologicznym i schorzeniami współistniejącymi

Chorzy z ostrym stanem kardiologicznym i schorzeniami współistniejącymi

Sesja Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK

Przewodniczący: B. Średniawa (Zabrze)
Przewodniczący: M. Gierlotka (Zabrze)

Chory z niewydolnością serca i upośledzoną funkcją nerek
P. Siwołowski (Wrocław)

Chory z ostrym zespołem wieńcowym i migotaniem przedsionków leczony DAnonVK
P. Góral (Warszawa)

Chory z zatorowością płucną i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
A. Tycińska (Białystok)

Dane z Polskiego Rejestru Hipotermii Terapeutycznej w 2015 roku
Ł. Kołtowski (Warszawa)

Wyzwania rehabilitacji kardiologicznej w roku 2015

Wyzwania rehabilitacji kardiologicznej w roku 2015

Sesja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Przewodniczący: J. Wolszakiewicz (Warszawa)
Przewodniczący: Z. Eysymontt (Ustroń)

Czy wobec rozwijającej się dynamicznie kardiologii i kardiochirurgii rehabilitacja kardiologiczna jest nadal potrzebna?
A. Wilczek-Banc (Katowice)

Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów w podeszłym wieku – rosnący problem, nowe wyzwanie
E. Smolis-Bąk (Warszawa)

Rola testu ergospirometrycznego w rehabilitacji kardiologicznej – aktualne rekomendacje
E. Piotrowicz (Warszawa)

Ostre stany kardiologiczne u kobiet w ciąży

Ostre stany kardiologiczne u kobiet w ciąży

Sesja Sekcji "Choroby Serca u Kobiet" PTK

Przewodniczący: M. Klocek (Kraków)
Przewodniczący: M. Peregud-Pogorzelska (Szczecin)

Rozwarstwienie aorty w czasie ciąży – trudności diagnostyczne i postępowanie
Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin)

Dekompensacja układu krążenia w przebiegu kardiomiopatii u kobiet w ciąży
E. Nowalany-Kozielska (Zabrze)

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u ciężarnych – postępowanie
A. Kutarski (Lublin)

Ostry zespół wieńcowy u kobiety w ciąży
M. Janion (Kielce)

Zatorowość płucna – czy diagnostyka i postępowanie jest inne u kobiet w ciąży?
A. Polewczyk (Kielce)

10:45 - 12:15

Najnowsze wytyczne ESC/PTK 2015

Najnowsze wytyczne ESC/PTK 2015

Sesja Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK

Przewodniczący: A. Torbicki (Otwock)
Przewodniczący: D. Dudek (Kraków)

Nadciśnienie płucne - diagnostyka i postępowanie z punktu widzenia przewodniczącego grupy roboczej
N. Galie (Bologna, Italy)

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST
A. Budaj (Warszawa)

Prewencja, diagnostyka i leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia
J. Stępińska (Warszawa)

Postępowanie z pacjentami z arytmiami komorowymi i prewencja nagłej śmierci sercowej
R. Lenarczyk (Zabrze)

Diagnostyka i postępowanie w chorobach osierdzia
P. Hoffman (Warszawa)

Arytmia komorowa – kiedy myśleć o…

Arytmia komorowa – kiedy myśleć o…

Sesja Sekcji Rytmu Serca PTK

Przewodniczący: J. Kaźmierczak (Szczecin)
Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze)

Ablacji
P. Derejko (Warszawa)

Wszczepieniu (jednak) ICD
A. Przybylski (Rzeszów)

Może tylko AAD?
R. Ochotny (Poznań)

Może wystarczy kardiochirurgia?
M. Jemielity (Poznań)

Kardiologia Nuklearna w Praktyce Klinicznej

Kardiologia Nuklearna w Praktyce Klinicznej

Sesja Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK

Przewodniczący: A. Kaźmierczak-Dziuk (Warszawa)
Przewodniczący: W. Szot (Kraków)

Nowe możliwości diagnostyczne kardiologii nuklearnej
L. Królicki (Warszawa)

Standardy diagnostyczne w kardiologii nuklearnej w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
M. Kostkiewicz (Kraków)

PET-CT czy PET-MR w diagnostyce schorzeń serca?
M. Dziuk (Warszawa)

„Oblicza medycyny w sztuce”. Konkurs wiedzy o związkach medycyny ze sztuką

„Oblicza medycyny w sztuce”. Konkurs wiedzy o związkach medycyny ze sztuką

Sesja Klubu 30 PTK i Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Przewodniczący: K. Stolarz-Skrzypek (Kraków)
Przewodniczący: E. Jankowska (Wrocław)
Przewodniczący: P. Burchardt (Poznań)
Przewodniczący: M. Grabowski (Warszawa)
Przewodniczący: B. Skowron (Wrocław)
Przewodniczący: Ł. Huculak (Wrocław)

Malarstwo, rzeźba i architektura
K. Stolarz-Skrzypek (Kraków), P. Burchardt (Poznań), R. Główczyńska (Warszawa), Ł. Huculak (Wrocław)

Literatura i filozofia
B. Skowron (Wrocław), A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok), Ł. Krzych (Zabrze)

Muzyka
A. Prejbisz (Warszawa), E. Jankowska (Wrocław)

Przełożenie wielkich pni tętniczych – od płodu do dorosłego

Przełożenie wielkich pni tętniczych – od płodu do dorosłego

Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

Przewodniczący: B. Werner (Warszawa)
Przewodniczący: J. Różański (Warszawa)
Przewodniczący: A. Siwińska (Poznań)

Diagnostyka prenatalna przełożenia wielkich pni tętniczych – co zmieniło się w ostatnich 10 latach?
J. Szymkiewicz-Dangel (Warszawa)

Kardiochirurgiczne leczenie przełożenia wielkich pni tętniczych – wyniki wczesne i odległe po korekcji anatomicznej
J. Moll (Łódź)

Opieka nad dzieckiem, nastolatkiem i młodym dorosłym po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych
J. Białkowski (Zabrze)

Losy pacjentów po operacjach Mustarda/ Senninga
O. Trojnarska (Poznań)

Choroby zastawek serca – badania podstawowe i ich perspektywy kliniczne

Choroby zastawek serca – badania podstawowe i ich perspektywy kliniczne

Sesja Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK

Przewodniczący: T. Wierzba (Gdańsk)
Ekspert: M. Deja (Katowice)

Nowe spojrzenie na przemiany biochemiczne w zastawkach aortalnych
R. Smoleński (Gdańsk)

Mechanizm wczesnej i późnej dysfunkcyjności zastawki implantowanej przezskórnie w pozycję aortalną
J. Zalewski (Kraków)

Nowe kierunki rozwoju biologicznych protez zastawki aortalnej
P. Siondalski (Gdańsk)

Przedkliniczna ocena przezcewnikowych zastawek aortalnych oraz implikacje kliniczne
P. Buszman (Katowice)

Zastawka dla życia – nowe nadzieje dla chorych ze stenozą aortalną

Zastawka dla życia – nowe nadzieje dla chorych ze stenozą aortalną

Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK

Przewodniczący: J. Legutko (Kraków)
Przewodniczący: A. Ochała (Katowice)

Wprowadzenie (5 min)
A. Witkowski (Warszawa)

Aktualne wskazania do przezskórnego leczenia ciężkiej stenozy aortalnej – punkt widzenia kardiochirurga (10 min)
M. Krejca (Katowice)

Aktualne wskazania do przezskórnego leczenia ciężkiej stenozy aortalnej – punkt widzenia kardiologia inwazyjnego (10 min)
M. Grygier (Poznań)

Dyskusja i konsensus (5 min)

Ocena nieinwazyjna przed, w trakcie oraz po TAVI – TTE, TEE, Angio TK (15 min)
P. Pysz (Katowice)

Wskazania do PCI przed TAVI – czy FFR ma znaczenie? (10 min)
J. Legutko (Kraków)

Nowe systemy TAVI – nadzieja na lepsze wyniki (15 min)
A. Ochała (Katowice)

Walwuloplastyka stenozy aortalnej u dzieci z dysplastyczną zastawką (10 min)
T. Moszura (Łódź)

Kluczowe informacje do zapamiętania. Założenia i cele Programu „Zastawka dla życia” w Polsce (10 min)
D. Dudek (Kraków), A. Witkowski (Warszawa)

Ocena RBBB w różnych sytuacjach klinicznych – to wciąż sztuka!

Ocena RBBB w różnych sytuacjach klinicznych – to wciąż sztuka!

Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK

Przewodniczący: J. Wranicz (Łódź)
Przewodniczący: R. Baranowski (Warszawa)

RBBB – kryteria diagnostyczne
M. Kurpesa (Łódź)

RBBB w ostrych stanach kardiologicznych
P. Kukla (Gorlice)

RBBB w niewydolności serca
I. Cygankiewicz (Łódź)

RBBB – maska zaburzeń depolaryzacji i repolaryzacji w chorobach genetycznie uwarunkowanych
E. Biernacka (Warszawa)

RBBB w przewlekłych chorobach serca
K. Szydło (Katowice)

Ryzyko operacji wad zastawkowych, jak oceniać, o czym pamiętać

Ryzyko operacji wad zastawkowych, jak oceniać, o czym pamiętać

Sesja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK

Przewodniczący: T. Kukulski (Zabrze)
Przewodniczący: M. Komar (Kraków)
Przewodniczący: P. Szymański (Warszawa)

Skale ryzyka, szczególne populacje chorych
T. Hryniewiecki (Warszawa)

Ryzyko związane z zabiegami na zastawce aortalnej, szczególne powikłania zabiegu
A. Gackowski (Kraków)

Ryzyko związane z zabiegami na zastawce mitralnej, szczególne powikłania zabiegu
K. Mizia-Stec (Katowice)

Ryzyko związane z zabiegami na zastawce trójdzielnej, szczególne powikłania zabiegu
J. Kasprzak (Łódź)

Dorosły z wrodzoną wadą serca – trudne przypadki kliniczne

Dorosły z wrodzoną wadą serca – trudne przypadki kliniczne

Sesja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK

Przewodniczący: A. Klisiewicz (Warszawa)
Przewodniczący: L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

Wybory Zarządu Sekcji, sprawozdanie z działalności w latach 2013-2015
L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

Chory z zespołem niedorozwoju lewego serca po operacji, z ostrym zespołem wieńcowym
J. Moll (Łódź)

Dylematy u pacjenta po operacji Rastelliego
W. Wróbel, K. Mizia-Stec (Katowice)

Chory po operacji Fontan – kiedy konwersja?
J. Rybicka (Warszawa)

12:30 - 14:00

Kardiologia XXI wieku – innowacyjne terapie naczyniowe – BVS (Bioresorbable Vascular Scaffold). Jeden pacjent – wiele zadań – czyli o zaletach współpracy – Debata Ekspertów

Kardiologia XXI wieku – innowacyjne terapie naczyniowe – BVS (Bioresorbable Vascular Scaffold). Jeden pacjent – wiele zadań – czyli o zaletach współpracy – Debata Ekspertów

Sesja satelitarna Abbott

Przewodniczący: J. Stępińska (Warszawa)
Przewodniczący: P. Hoffman (Warszawa)

Otwarcie

Kardiolog interwencyjny: Stenty bioresorbowalne jako innowacja leczenia choroby niedokrwiennej serca
D. Dudek (Kraków)

Kardiolog zachowawczy: BVS – jak zmienia odległe rokowania pacjenta z OZW
S. Grajek (Poznań)

Kardiochirurg: Żelazne serce – czy to już historia?
J. Sadowski (Kraków)

Podsumowanie – debata typu okrągły stół

Take home message

DAnonVKA – fakty i mity

DAnonVKA – fakty i mity

Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim

Przewodniczący: Z. Kalarus (Zabrze)
Przewodniczący: W. Banasiak (Wrocław)

DAnonVKA lek preferowany w migotaniu przedsionków – fakt czy mit?
K. Filipiak (Warszawa)

DAnonVKA lek z wyboru w zatorowości płucnej – fakt czy mit?
P. Pruszczyk (Warszawa)

DAnonVKA terapia bezpieczna – fakt czy mit?
B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

Prace studenckie nagrodzone podczas Ogólnopolskich Konferencji Studenckich

Prace studenckie nagrodzone podczas Ogólnopolskich Konferencji Studenckich

Prace studenckie

Jury: M. Grabowski (Warszawa)
Jury: W. Wojakowski (Katowice)
Jury: M. Gruchała (Gdańsk)
Jury: T. Rakowski (Kraków)

Praca nagrodzona podczas XXIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku: Akustyczne bodźce stresowe w życiu codziennym – czy osoby związane ze środowiskiem medycznym postrzegają je inaczej?
M. Stępkowski (Wrocław), M. Czajkowski (Wrocław)

Praca nagrodzona podczas International Medical Students’ Conference w Krakowie: Ocena wpływu czynników meteorologicznych na występowanie kardiomiopatii takotsubo
A. Przystup (Gdańsk), A. Rożnowska (Gdańsk), A. Nowacka (Gdańsk)

Praca nagrodzona podczas New Frontiers in Interventional Cardiology w Krakowie:Stosunek wymiaru wysokość zastawki Tebeziusza/ujście zatoki wieńcowej (H/D-Ratio) jako wskaźnik określający morfologiczny kształt zastawki oceniany w wielorzędowej tomogra
M. Hołda (Kraków), M. Koziej (Kraków)

Praca nagrodzona podczas 10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists oraz XX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych we Wrocławiu:Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe pacjentów poddawanych
S. Sławek (Poznań)

Praca nagrodzona podczas Juvenes Pro Medicina w Łodzi: Ostre uszkodzenie nerek u pacjentów z ostrą niewydolnością serca
E. Dąbrowska (Gdańsk), S. Okoye (Gdańsk), A. Warmowska (Olsztyn), M. Gruchała (Gdańsk)

Praca nagrodzona podczas 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists:Ablacja drogi dodatkowej bez użycia fluoroskopii
A. Gąsecka (Warszawa)

Praca nagrodzona podczas X Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu:Wartość prognostyczna stosunku trombocytów do limfocytów w ocenie rokowania pacjentów z niewydolnością serca
G. Rempega (Zabrze), P. Rajwa (Zabrze), K. Suliga (Zabrze), M. Brzezina (Zabrze), Z. Kułaczkowska (Zabrze), J. Tyras (Zabrze), B. Bijata-Blazel (Zabrze)

Praca nagrodzona podczas 15th International Congress of Young Medical Scientists w Poznaniu:Znajomość czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród pacjentów z chorobą wieńcową lub jej czynnikami ryzyka
M. Szymonowicz (Kraków), L. Khachatryan (Kraków), P. Pieczka (Kraków), T. Rynkiewicz (Kraków), A. Smalarz (Kraków), S. Kostyra (Kraków)

Praca nagrodzona podczas X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach:Ocena aktywności fizycznej i obecności czynników ryzyka miażdżycy u studentów pierwszego roku medycyny – doniesienie wst
P. Skorus (Katowice)

Praca nagrodzona podczas XXIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku: Czynniki związane z niepowodzeniem rotablacji u chorych z intensywnymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych
R. Reguła (Zabrze), K. Bujak (Zabrze), R. Pakuła (Zabrze)

Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – w dziedzinie nauki kliniczne

Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – w dziedzinie nauki kliniczne

Jury: A. Gackowski (Kraków)
Jury: J. Kasprzak (Łódź)
Jury: G. Opolski (Warszawa)
Jury: M. Janion (Kielce)
Jury: K. Mizia-Stec (Katowice)

Rokowanie odległe i czynniki wpływające na śmiertelność 3-letnią chorych wypisanych do domu po zawale serca – analiza połączonych ogólnopolskich rejestrów PL-ACS I AMI-PL
M. Gąsior (Zabrze)

Miejsce i przyczyny zgonu chorych po zawale serca w ciągu 3 lat od wypisu w zależności od płci i wieku (analiza z rejestru AMI-PL)
M. Gierlotka (Zabrze)

Który pacjent wypisywany do domu z frakcją wyrzutową lewej komory serca <= 40% i kiedy umiera po zawale serca (3-letnia obserwacja z połączonych ogólnopolskich rejestrów PL-ACS i AMI-PL)
M. Gąsior (Zabrze)

Małoinwazyjna wymiana zastawki aortalnej z dostępu przez górną ministernotomię zapewnia znakomite wyniki – analiza ponad 400 przypadków
M. Kaczmarczyk (Zabrze)

Podwójna terapia przeciwpłytkowa przed zabiegiem przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) – wpływ na powikłania krwotoczne
Z. Huczek (Warszawa)

Sesja plakatowa prac nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK

Sesja plakatowa prac nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK

Jury: M. Kurpesa (Łódź)
Jury: P. Kukla (Gorlice)
Jury: J. Nessler (Kraków)
Jury: M. Krejca (Katowice)
Jury: M. Grygier (Poznań)

Znaczenie kliniczne migotania przedsionków wikłającego zawał serca z uniesieniem odcinka ST zależy od lokalizacji zawału i czasu wystąpienia arytmii – obserwacje z 10-letniego badania prospektywnego
T. Podolecki (Zabrze)

Wyniki zabiegu stentowania tętnicy szyjnej w grupie chorych wymagających pilnego zabiegu kardiochirurgicznego
K. Dzierwa (Kraków)

Obraz kliniczny kardiomiopatii z niescalenia u pacjentów w wieku rozwojowym – doświadczenia jednoośrodkowe

Częstość stosowania antagonistów receptora mineralokortykoidowego u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną funkcją skurczową lewej komory w Polsce (rejestr DATA-HELP)
M. Drozd

Wpływ leczenia przeciwnadciśnieniowego na sztywność tętnic, stres ścinający i aktywność wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej
T. Pizoń (Kraków)

Infekcje związane z wszczepialnymi urządzeniami stymulującymi – wnioski wynikające z zabiegów przezżylnego usuwania elektrod. U jakiego odsetka pacjentów wdrażane jest niewłaściwe postępowanie przed procedurą?
A. Kutarski (Lublin)

Duże powikłania zabiegów przezżylnego usuwania elektrod – dane oparte na analizie 1767 procedur
A. Kutarski (Lublin)

Wskazania do usuwania elektrod a obecność pozostałości łącznotkankowych w badaniu echokardiograficznym po zabiegu przezżylnego usuwania elektrod
A. Tomaszewski (Lublin)

Pierwsza polska analiza leczenia ciężkiej niewydolności krążenia u dzieci z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca komorami typu BerlinHeart
S. Pawlak (Zabrze)

Wczesne wyniki leczenia zwężeń tętnic płucnych u dzieci poprzez implantacje Valeo Balloon Expandable Vascular Stents
G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa)

Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – prace studenckie

Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – prace studenckie

Jury: E. Jankowska (Wrocław)
Jury: Z. Siudak (Kraków)
Jury: P. Buszman (Katowice)
Jury: Ł. Kołtowski (Warszawa)

Przekonania dotyczące stresu warunkują reakcję fizjologiczną na stresory akustyczne u młodych, zdrowych mężczyzn
M. Czajkowski (Wrocław)

Leczenie i rokowanie chorych z zawałem mięśnia sercowego bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych
M. Johansson (Wrocław)

Czy istnieje zależność między grubością kompleksu intima-media tętnic szyjnych, wskaźnikiem kostkowo-ramiennym a SYNTAX score?
T. Bryk (Kraków)

Leczenie przeciwzakrzepowe antagonistami witaminy K u chorych z migotaniem przedsionków i zaburzenia funkcji poznawczych
S. Zyzak (Łódź)

Akustyczne bodźce stresowe w życiu codziennym – czy osoby związane ze środowiskiem medycznym postrzegają je inaczej?
M. Stępkowski (Wrocław)

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) co powinniśmy wiedzieć w roku 2015

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) co powinniśmy wiedzieć w roku 2015

Przewodniczący: A. Ochała (Katowice)
Przewodniczący: B. Kapelak (Kraków)

Kto jest właściwym kandydatem do zabiegów TAVI w Polsce? opinia kardiologa
J. Kochman (Warszawa)

Kto jest właściwym kandydatem do zabiegów TAVI w Polsce ? opinia kardiochirurga
M. Zembala (Zabrze)

Jak korzystać z badań obrazowych w kwalifikacji do zabiegow TAVI
D. Sorysz (Kraków)

Kiedy geriatra pomoże w ocenie chorego w kwalifikacji do zabiegu TAVI
M. Fedyk-Łukasik (Kraków)

Jaki dostęp naczyniowy - opinia kardiologa
K. Reczuch (Wrocław)

Jaki dostęp naczyniowy - uwagi chirurga naczyniowego w trosce o redukcje powikłań u chorego
R. Walas (Zabrze)

Jakie leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe zalacam chorym po TAVI
K. Czerwińska (Warszawa), J. Stępińska (Warszawa)

Czy inhibitory PCSK9 zrewolucjonizują wytyczne w leczeniu hipercholesterolemii?

Czy inhibitory PCSK9 zrewolucjonizują wytyczne w leczeniu hipercholesterolemii?

Grant edukacyjny AMGEN

Przewodniczący: P. Ponikowski (Wrocław)

Krajobraz terapii hipolipemizującej 2015
P. Ponikowski (Wrocław)

Inhibitory PCSK9 – czy potrzebujemy nowej terapii żyjąc w epoce statyn?
Z. Gaciong (Warszawa)

Czy dobre leczenie interwencyjne to sukces kardiologa praktyka? – analiza przypadków klinicznych
K. Mitręga (Zabrze)

Dyskusja panelowa
P. Ponikowski (Wrocław), B. Cybulska (Warszawa), Z. Gaciong (Warszawa)

Wyzwania dla zespołów multidyscyplinarnych w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca

Wyzwania dla zespołów multidyscyplinarnych w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca

Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

Przewodniczący: I. Uchmanowicz (Wrocław)
Przewodniczący: L. Hinterbuchner (Salsburg, Austria)
Przewodniczący: M. Wolszczak (Warszawa)

Jaką ma przyszłość pielęgniarstwo kardiologiczne w opiece dotyczącej niewydolności serca?
J. Riley (Londyn, UK)

Zadania pielęgniarki kardiologicznej jako członka zespołu multidyscyplinarnego
E. Lambrinou (Latsia, Cypr)

Problemy etyczne w opiece paliatywnej nad chorymi z niewydolnością serca
E. Kletsiou (Ateny, Grecja)

Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – w dziedzinie nauki podstawowe

Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – w dziedzinie nauki podstawowe

Jury: J. Drożdż (Łódź)
Jury: K. Żmudka (Kraków)
Jury: L. Poloński (Zabrze)
Jury: P. Musiałek (Kraków)

Wpływ hipoksji oraz niedoboru żelaza na odpowiedź stresową komórki i na zestaw genów zaangażowanych w wewnątrzkomórkowy metabolizm żelaza w szczurzych kardiomiocytach H9C2 i miocytach L6G8C5
M. Stugiewicz (Wrocław)

Rozwój pozawałowej niewydolności serca wiąże się ze wzrostem syntezy sercowej frakcji oksytocyny
A. Wsół (Warszawa)

Wpływ elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej NMES mięśni szkieletowych kończyn dolnych na tolerancję wysiłku pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
B. Leszczyńska-Bolewska

Stężenie VEGF-C w osoczu jako modulator zależności pomiędzy wydalaniem sodu z moczem a ciśnieniem tętniczym
A. Bednarski (Kraków)

Podwyższony poziom IL-35 u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – związek ze stężeniem frakcji lipidowych i menopauzą oraz wpływ na funkcje immunomodulujące komórek mięśni gładkich naczynia krwionośnego
M. Chałubiński (Łódź)

14:00 - 15:30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

15:30 - 17:00 Forum Polskiej Nauki w Chorobach Serca i Naczyń

Przewlekła zatorowość płucna, czyli zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH) – jak diagnozować i leczyć w roku 2015?

Przewlekła zatorowość płucna, czyli zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH) – jak diagnozować i leczyć w roku 2015?

Przewodniczący: P. Pruszczyk (Warszawa)
Przewodniczący: A. Biederman (Warszawa)

Czy aktywne poszukiwanie przewlekłego nadciśnienia płucnego po ostrym zatorze płucnym ma sens?
I. Skoczylas (Zabrze)

Diagnostyka i kwalifikacja, i leczenie zabiegowe CTEPH
M. Kurzyna (Otwock)

Przydatność echokardiografii w monitorowaniu leczenia plastyką balonową tętnic płucnych chorych z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym
B. Lichodziejewska (Warszawa)

Farmakologiczne leczenie CTEPH – nowe nadzieje
T. Mularek-Kubzdela (Poznań)

Ablacja arytmii – kiedy należy powiedzieć stop?

Ablacja arytmii – kiedy należy powiedzieć stop?

Przewodniczący: J. Kaźmierczak (Szczecin)
Przewodniczący: Ł. Szumowski (Warszawa)

Do ilu razy sztuka – czyli ile razy można próbować ablacji migotania przedsionków?
Ł. Szumowski (Warszawa)

Arytmie komorowe których nie będę leczył ablacją
P. Kułakowski (Warszawa)

Ten pacjent nie jest kandydatem do ablacji migotania przedsionków
M. Jastrzębski (Kraków)

Czy kardiolog potrzebuje współpracy diabetologa i nefrologa?

Czy kardiolog potrzebuje współpracy diabetologa i nefrologa?

Sesja kardio-nefro-diabetologiczna

Przewodniczący: S. Grajek (Poznań)
Przewodniczący: R. Ochotny (Poznań)

Upośledzona funkcja nerek i cukrzyca a rokowanie po zawale serca
J. Kowalczyk (Zabrze)

Insulinoterapia w kardioprotekcji – współczesne wyzwania
J. Gumprecht (Zabrze)

Kontrowersje wokół sodu – implikacje praktyczne
A. Więcek (Katowice)

Stenty bioreserbowalne. Korzyści, ograniczenia, ryzyko

Stenty bioreserbowalne. Korzyści, ograniczenia, ryzyko

Przewodniczący: M. Lesiak (Poznań)
Przewodniczący: Ł. Rzeszutko (Kraków)

Potencjalne korzyści w świetle aktualnych badań i rejestrów
A. Ochała (Katowice)

Przezskórne interwencje wieńcowe w ostrych zespołach wieńcowych
Ł. Rzeszutko (Kraków)

Wczesne i odległe wyniki angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem stentów całkowicie biodegradowalnych (Absorb) w rutynowej praktyce klinicznej – wnioski z wieloośrodkowego retrospektywnego rejestru
B. Orlik (Katowice)

Stentowanie złożonych zmian w tętnicach wieńcowych
M. Lesiak (Poznań)

Leczenie przeciwpłytkowe po zabiegach z zastosowaniem DES-BVS
A. Witkowski (Warszawa)

Sercowo-płucny test wysiłkowy – miejsce w nowoczesnej diagnostyce kardiologicznej

Sercowo-płucny test wysiłkowy – miejsce w nowoczesnej diagnostyce kardiologicznej

Przewodniczący: E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
Przewodniczący: R. Główczyńska (Warszawa)

Spiroergometria w sporcie
A. Folga (Warszawa)

Nadciśnienie płucne – jakich informacji dostarcza spiroergometria?
E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)

Niewydolność serca – spiroergometria nie tylko w kwalifikacji do przeszczepienia serca
R. Główczyńska (Warszawa)

Znaczenie spiroergometrii w rehabilitacji kardiologicznej
D. Szalewska (Gdańsk)

Spiroergometria u pacjentów z wadami wrodzonymi serca
E. Piotrowicz (Warszawa)

Zawsze zdrowa i piękna

Zawsze zdrowa i piękna

Przewodniczący: M. Janion (Kielce)
Przewodniczący: M. Peregud-Pogorzelska (Szczecin)

Pro: Hormonalna terapia zastępcza w roku 2015 - czy u wszystkich?
Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin)

Contra: Hormonalna terapia zastępcza w roku 2015 - czy u wszystkich?
J. Kłoś (Warszawa)

Antykoncepcja hormonalna – czy u wszystkich? Punkt widzenia ginekologa
M. Ropacka-Lesiak (Poznań)

Antykoncepcja hormonalna – czy u wszystkich? Punkt widzenia kardiologa
A. Fijałkowska (Warszawa)

Choroby tarczycy - problemem kardiologicznym u kobiet
D. Kajdaniuk (Katowice)

Prewencja i Epidemiologia w Polsce w latach 2005-2015

Prewencja i Epidemiologia w Polsce w latach 2005-2015

Sesja Jubileuszowa z okazji X-lecia Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK i Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Przewodniczący: Z. Kalarus (Zabrze)
Przewodniczący: P. Hoffman (Warszawa)
Panel dyskusyjny: W. Banasiak (Wrocław)
Panel dyskusyjny: G. Opolski (Warszawa)
Panel dyskusyjny: A. Rynkiewicz (Gdańsk)
Przewodniczący: A. Torbicki (Otwock)

X lat Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK i Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
G. Kopeć (Kraków)

Rozpowszechnienie czynników ryzyka w populacji polskiej – badania epidemiologiczne w latach 2005-2015
T. Zdrojewski (Gdańsk)

Kampanie medialne na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce
W. Drygas (Warszawa)

Wnioski z programów prewencji prowadzonych w latach 2005-2015
P. Jankowski (Kraków)

Kampania na rzecz ograniczenia palenia tytoniu jako przykład skutecznej interwencji populacyjnej
W. Zatoński (Warszawa)

Wytyczne prewencji chorób układu krążenia w Polsce
P. Podolec (Kraków)

Kierunki badań w zakresie epidemiologii i prewencji w następnej dekadzie
A. Pająk (Kraków)

Aspekty analityczne oznaczania markerów kardiologicznych – co klinicysta powinien wiedzieć?

Aspekty analityczne oznaczania markerów kardiologicznych – co klinicysta powinien wiedzieć?

Przewodniczący: K. Żmudka (Kraków)
Przewodniczący: L. Poloński (Zabrze)

Troponiny sercowe – coraz trudniejsza interpretacja
K. Sztefko (Kraków)

BNP/Nt-proBNP nie tylko dla kardiologów
W. Pawłowski (Poznań)

Profil lipidowy - czy już pora na zmiany?
B. Solnica (Kraków)

Duet: serce i mózg – o czym powinniśmy pamiętać?

Duet: serce i mózg – o czym powinniśmy pamiętać?

Kardioneurologia

Przewodniczący: R. Lenarczyk (Zabrze)
Przewodniczący: J. Stępińska (Warszawa)

Udar kardiogenny – przyczyny, następstwa
A. Słowik (Kraków)

Udary kardiogenne a układ krzepnięcia
K. Mizia-Stec (Katowice)

DAnonVK w prewencji udarów kardiogennych
B. Średniawa (Zabrze)

“Upstream therapy” w prewencji udarów kardiogennych
M. Trusz-Gluza (Katowice)

17:15 - 19:10

Uroczysta Inaguracja Kongresu

Uroczysta Inaguracja Kongresu

19:20 - 20:30

Kardiologia w Polsce w latach 2015-2020, czego powinniśmy oczekiwać i co powinniśmy zrobić?

Kardiologia w Polsce w latach 2015-2020, czego powinniśmy oczekiwać i co powinniśmy zrobić?

Sesja Prezesa PTK i Konsultantów Krajowych, i Przewodniczącego KNK

Panel dyskusyjny: D. Dudek (Kraków)
Panel dyskusyjny: J. Kaźmierczak (Szczecin)
Panel dyskusyjny: A. Witkowski (Warszawa)
Panel dyskusyjny: M. Zembala (Zabrze)
Panel dyskusyjny: T. Zdrojewski (Gdańsk)
Panel dyskusyjny: P. Hoffman (Warszawa)
Panel dyskusyjny: G. Opolski (Warszawa)
Panel dyskusyjny: Z. Kalarus (Zabrze)

Choroby układu sercowo-naczyniowego w Polsce w świetle w najważniejszych wskaźników zdrowotnych. 20 min
B. Wojtyniak (Warszawa)

Czynniki ryzyka chorób serca i naczyń w świetle najnowszych badań epidemiologicznych. 20 min
W. Drygas (Warszawa)

Kardiologia w Polsce w latach 2015 – 2020
Z. Kalarus (Zabrze), J. Kaźmierczak (Szczecin)

Kardiochirurgia w Polsce w latach 2015 – 2020
M. Zembala (Zabrze)

Innowacje w polskiej kardiologii we współpracy z ESC. Założenia i cele projektu „Zastawka to życie”
D. Dudek (Kraków), A. Witkowski (Warszawa)

20:45 GET TOGHETER
Piątek

2

października
SALA
Wrocław
SALA
Kraków
SALA
Zabrze
SALA
Katowice
SALA
Poznań
SALA
Łódź
SALA
Gdańsk
SALA
Szczecin
SALA
Warszawa
SALA
Lublin
SALA
Płyta główna
08:00 - 08:55

Nowości kardiometaboliczne

Nowości kardiometaboliczne

Sesja satelitarna MSD

Przewodniczący: S. Grajek (Poznań)

Wyniki badania IMPROVE IT
K. Filipiak (Warszawa)

Przesłania kliniczne z badania IMPROVE-IT
S. Grajek (Poznań)

Dyskusja

Badania nowych leków przeciwcukrzycowych u pacjentów z cukrzycą i ryzykiem sercowo-naczyniowym
Z. Kalarus (Zabrze)

Wyniki badania TECOS-sitagliptyna u pacjentów z cukrzycą i ryzykiem sercowo-naczyniowym
J. Gumprecht (Zabrze)

Dyskusja

09:00 - 10:30

Kardiologia to sztuka - co to znaczy…

Kardiologia to sztuka - co to znaczy…

Przewodniczący: W. Banasiak (Wrocław)
Przewodniczący: Z. Kalarus (Zabrze)
Przewodniczący: P. Hoffman (Warszawa)

W dobie EBM?
J. Dubiel (Kraków)

W dobie obecnej organizacji opieki kardiologicznej w Polsce?
G. Opolski (Warszawa)

Dla młodego adepta kardiologii?
D. Dudek (Kraków)

Dyskusja

Przełomowe zabiegi w kardiochirurgii

Przełomowe zabiegi w kardiochirurgii

Sesja rekomendowana przez Komitet Naukowy Kongresów PTK

Przewodniczący: W. Rużyłło (Warszawa)
Przewodniczący: M. Krejca (Katowice)

Przełomowe zabiegi w kardiochirurgii wad wrodzonych serca
T. Mroczek (Kraków)

Przełomowe zabiegi w kardiochirurgii tętnic wieńcowych
J. Konstanty-Kalandyk (Kraków)

Przełomowe zabiegi w kardiochirurgii wad zastawkowych serca i aorty
J. Sadowski (Kraków)

Przełomowe zabiegi w kardiochirurgii niewydolności serca i arytmii
M. Zembala (Zabrze)

Warto wiedzieć, by lepiej rozumieć. Czynnościowo pojedyncza komora – krążenie fontanowskie

Warto wiedzieć, by lepiej rozumieć. Czynnościowo pojedyncza komora – krążenie fontanowskie

Przewodniczący: P. Burczyński (Warszawa)
Przewodniczący: M. Kowalski (Warszawa)

Wady z grupy czynnościowo pojedynczej komory. Czy morfologia ma znaczenie dla późnego wyniku leczenia?
A. Koleśnik (Warszawa)

Patofizjologia krążenia fontanowskiego. Co zrobić, by to działało?
G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa)

Dorośli po operacji typu Fontana – wyniki, problemy odległe
L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

Możliwości leczenia chirurgicznego powikłań w odległym okresie po operacji typu Fontana – od konwersji do transplantacji
M. Kuśmierczyk (Warszawa)

Nowoczesne obrazowanie serca AD 2015 – curriculum dla klinicysty

Nowoczesne obrazowanie serca AD 2015 – curriculum dla klinicysty

Przewodniczący: J. Kasprzak (Łódź)
Przewodniczący: M. Dziuk (Warszawa)

Echokardiografia trójwymiarowa dla praktyka
P. Lipiec (Łódź)

Nowoczesna ocena regionalnej funkcji miokardium dla praktyka
T. Kukulski (Zabrze)

Związane z płcią różnice globalnego odkształcenia podłużnego lewej komory podczas obciążeniowej echokardiografii dobutaminowej u pacjentów z istotnymi zwężeniami tętnic wieńcowych
K. Wierzbowska-Drabik (Łódź)

Rezonans magnetyczny serca – kluczowe wskazania praktyczne
M. Pyda (Poznań)

Scyntygrafia serca – chwila obecna i perspektywy
M. Kostkiewicz (Kraków)

Zmiana profilu klinicznego chorych kardiochirurgicznych

Zmiana profilu klinicznego chorych kardiochirurgicznych

Przewodniczący: J. Pacholewicz (Zabrze)
Przewodniczący: B. Kapelak (Kraków)

Chory z tętniakiem aorty wstępującej
M. Kuśmierczyk (Warszawa)

Chory z wadą aortalną
B. Kapelak (Kraków)

Małoinwazyjna wymiana zastawki aortalnej z dostępu przez górną ministernotomię zapewnia znakomite wyniki – analiza ponad 400 przypadków
M. Kaczmarczyk (Zabrze)

Rewaskularyzacja u pacjentów z ciężkim upośledzeniem funkcji LV: Czy ocena żywotności i niedokrwienia jest potrzebna?
T. Hirnle (Białystok)

Wielonaczyniowa choroba wieńcowa – jaki sposób rewaskularyzacji wybrać w przypadku obecności przewlekłej okluzji tętnicy wieńcowej?

Wielonaczyniowa choroba wieńcowa – jaki sposób rewaskularyzacji wybrać w przypadku obecności przewlekłej okluzji tętnicy wieńcowej?

Przewodniczący: J. Wójcik (Lublin)
Przewodniczący: L. Bryniarski (Kraków)

Dlaczego kompletna rewaskularyzacja w chorobie wielonaczyniowej jest istotna – nowe dane
M. Lesiak (Poznań)

Czy ten chory był właściwie leczony – rewaskularyzacja przezskórna w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej?
L. Bryniarski (Kraków)

Osiemdziesięciolatkowie po przezskórnej interwencji wieńcowej z powodu przewlekłego zamknięcia naczynia wieńcowego – obserwacja długoterminowa
N. Gilis-Malinowska (Gdańsk)

Czy ten chory był właściwie leczony – rewaskularyzacja chirurgiczna w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej?
M. Jemielity (Poznań)

A może rozważyć rewaskularyzację hybrydową?
M. Gąsior (Zabrze)

Migotanie przedsionków – leczenie

Migotanie przedsionków – leczenie

Przewodniczący: H. Szwed (Warszawa)
Przewodniczący: B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

Chory z nowo rozpoznanym migotaniem przedsionków
B. Średniawa (Zabrze)

Komu antagoniści witaminy K, a komu leki przeciwkrzepliwe nie będące antagonistami witaminy K
M. Trusz-Gluza (Katowice)

Leki antyarytmiczne w migotaniu przedsionków: stare i nowe
P. Kułakowski (Warszawa)

Kontrola częstotliwości rytmu komór: czy zmiana zasad?
A. Lubiński (Łódź)

Rok w kardiologii. The best of European Heart Journal. The best from London.

Rok w kardiologii. The best of European Heart Journal. The best from London.

Sesja z udziałem redaktora naczelnego “European Heart Journal” organizowana przez Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Przewodniczący: E. Jankowska (Wrocław)
Przewodniczący: T. Lüscher (Zurych CH)
Przewodniczący: P. Ponikowski (Wrocław)

Wprowadzenie
T. Lüscher (Zurych CH)

Kardiologia translacyjna i prewencyjna, nadciśnienie tętnicze
K. Stolarz-Skrzypek (Kraków)

Choroba niedokrwienna serca i kardiologia inwazyjna
P. Burchardt (Poznań)

Niewydolność serca i kardiomiopatie
E. Jankowska (Wrocław)

Wady zastawkowe, nadciśnienie płucne, obrazowanie
B. Michalski (Łódź)

Elektroterapia i urządzenia wszczepialne
M. Mazurek (Zabrze)

Intensywna terapia kardiologiczna
A. Tycińska (Białystok)

Serce sportowca a… cukrzyca, zaburzenia lipidowe, otyłość i... seks

Serce sportowca a… cukrzyca, zaburzenia lipidowe, otyłość i... seks

Przewodniczący: W. Drygas (Warszawa)
Przewodniczący: H. Krysztofiak (Warszawa)

Serce sportowca a... cukrzyca t.1 i t.2
D. Zozulińska-Ziółkiewicz (Poznań)

Serce sportowca a... zaburzenia lipidowe
W. Braksator (Warszawa)

Serce sportowca a... otyłość
A. Mamcarz (Warszawa)

Serce sportowca a… seks…
B. Łoza (Pruszków)

Praktyczne znaczenie rejestrów w prewencji pierwotnej i wtórnej

Praktyczne znaczenie rejestrów w prewencji pierwotnej i wtórnej

Przewodniczący: R. Piotrowicz (Warszawa)
Przewodniczący: A. Januszewicz (Warszawa)

Objawy neurologiczne u pacjentów ze zdiagnozowanym PFO.
P. Węglarz (Katowice), A. Michalczyk (Katowice), M. Szczurek (Katowice), E. Konarska-Kuszewska (Katowice), K. Spisak-Borowska (Katowice), P. Kuszewski (Katowice), G. Bajor (Katowice)

Związek pomiędzy 28-letnimi trendami jakości żywienia a ryzykiem SCORE w dorosłej populacji Warszawy
A. Waśkiewicz (Warszawa), W. Piotrowski (Warszawa)

Miejsce i przyczyny zgonu chorych po zawale serca w ciągu 3 lat od wypisu w zależności od płci i wieku (analiza z rejestru AMI-PL)
M. Gierlotka (Zabrze), B. Wojtyniak (Warszawa), T. Zdrojewski (Gdańsk), M. Gąsior (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), Ł. Wierucki (Gdańsk), M. Zembala (Zabrze), Z. Kalarus (Zabrze), M. Wysocki (Warszawa), G. Opolski (Warszawa)

Ryzyko globalne zgonu spowodowanego chorobami układu krążenia w populacji polskiej w starszym wieku.
W. Piotrowski (Warszawa), M. Polakowska (Warszawa), A. Waśkiewicz (Warszawa)

Podsumowanie – Polskie rejestry – gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
T. Zdrojewski (Gdańsk)

11:00 - 12:30

Znaczenie nowych interwencji u ciężkich chorych hospitalizowanych w oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Znaczenie nowych interwencji u ciężkich chorych hospitalizowanych w oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Przewodniczący: J. Stępińska (Warszawa)
Przewodniczący: B. Sobkowicz (Białystok)
Panel dyskusyjny: D. Dudek (Kraków)
Panel dyskusyjny: G. Opolski (Warszawa)

Celowana terapia temperaturowa
B. Średniawa (Zabrze)

Interwencje w wadach zastawkowych
A. Witkowski (Warszawa)

Mechaniczne krótkoterminowe wspomaganie krążenia
M. Kuśmierczyk (Warszawa)

Średnio-i długoterminowe wspomaganie krążenia
J. Pacholewicz (Zabrze)

Ciężka niskogradientowa stenoza aortalna w praktyce klinicznej

Ciężka niskogradientowa stenoza aortalna w praktyce klinicznej

Sesja rekomendowana przez Komitet Naukowy Kongresów PTK

Przewodniczący: E. Płońska-Gościniak (Szczecin)
Przewodniczący: D. Jagielak (Gdańsk)

Niskogradientowa niskoprzepływowa ciężka stenoza aortalna z obniżoną EF z zachowaną rezerwą kurczliwości
T. Kukulski (Zabrze)

Niskogradientowa paradoksalnie niskoprzepływowa ciężka stenoza aortalna z zachowaną EF
Z. Gąsior (Katowice)

Niskogradientowa niskoprzepływowa stenoza aortalna z obniżoną EF bez zachowanej rezerwy kurczliwości
A. Gackowski (Kraków)

Trudne przypadki wad serca. Czego nas nauczyły – continuum

Trudne przypadki wad serca. Czego nas nauczyły – continuum

Przewodniczący: G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa)
Przewodniczący: P. Burczyński (Warszawa)
Przewodniczący: J. Różański (Warszawa)

Niby wszystko jest przewidywalne, ale… Lekcja z problemów w odległym okresie po operacji złożonej wady serca
J. Różański (Warszawa), G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa)

Failing Fontan – kolejne etapy leczenia
E. Mroczek (Wrocław), J. Kusa (Wrocław)

Labiryntem do diagnozy i leczenia – szmer maszynowy po zamknięciu drożnego przewodu tętniczego. Kardiologia jest sztuką
M. Demkow (Warszawa), J. Rybicka (Warszawa)

Arytmiczne aspekty chorób zapalnych serca

Arytmiczne aspekty chorób zapalnych serca

Przewodniczący: J. Kasprzak (Łódź)
Przewodniczący: R. Ochotny (Poznań)

Choroby zakaźne przebiegające z zajęciem serca
Z. Deroń (Łódź)

Zapalenia serca na tle chorób autoimmunologicznych
Z. Bilińska (Warszawa)

Zaburzenia rytmu i przewodzenie w przebiegu chorób zapalnych serca
K. Kaczmarek (Łódź)

Wskazania do implantacji urządzeń w zapalnych chorobach serca
A. Przybylski (Rzeszów)

Leczenie nadciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach klinicznych – jak postępować w praktyce?

Leczenie nadciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach klinicznych – jak postępować w praktyce?

Przewodniczący: K. Kawecka-Jaszcz (Kraków)
Przewodniczący: R. Gil (Warszawa)

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę
A. Januszewicz (Warszawa)

Leczenie nadciśnienia tętniczego współistniejącego z chorobą wieńcową
R. Dąbrowski (Warszawa)

Leczenie nadciśnienia tętniczego po przebytym udarze mózgowym
T. Grodzicki (Kraków)

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z upośledzoną funkcją nerek
M. Adamczak (Katowice)

Obrazowanie serca i naczyń - stan obecny i perspektywy

Obrazowanie serca i naczyń - stan obecny i perspektywy

Sesja Francusko-Niemiecko-Polska

Przewodniczący: P. Hoffman (Warszawa)
Przewodniczący: O. Lairez (Toulouse)
Przewodniczący: K. Kuck (Hamburg)

Echokardiografia – wzrastająca rola nowych technologii
P. Lipiec (Łódź)

Dyskusja

Tomografia komputerowa – od morfologii do funkcji
E. Nagel (Frankfurt am Main)

Dyskusja

Rezonans magnetyczny – kliniczne i naukowe aplikacje
O. Lairez (Toulouse)

Dyskusja

Obrazowanie łaczne – zalety i ograniczenia
M. Kruk (Warszawa)

Dyskusja

Dyskusja końcowa

Postępy Elektroterapii Serca 2015

Postępy Elektroterapii Serca 2015

Przewodniczący: J. Wranicz (Łódź)
Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze)

ICD 2015
M. Sterliński (Warszawa)

CRT 2015
P. Mitkowski (Poznań)

Zdalne monitorowanie urządzeń wszczepialnych 2015
A. Sokal (Zabrze)

Usuwanie elektrod endokawitarnych 2015
A. Kutarski (Lublin)

Optymalizacja leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego OZW

Optymalizacja leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego OZW

Przewodniczący: A. Budaj (Warszawa)
Przewodniczący: L. Poloński (Zabrze)

Optymalne leczenie przeciwzakrzepowe w NSTEMI to fondaparynuks a nie heparyna niefrakcjonowana lub enoksaparyna
Pro: Z. Huczek (Warszawa),
Contra: J. Legutko (Kraków)

Optymalny czas podwójnego leczenia przeciwpłytkowego po wszczepieniu DES powinien być krótszy niż 12 miesięcy
Pro: M. Lesiak (Poznań),
Contra: A. Ochała (Katowice)

Prawokomorowa niewydolność serca – różne oblicza

Prawokomorowa niewydolność serca – różne oblicza

Przewodniczący: A. Torbicki (Otwock)
Przewodniczący: M. Deja (Katowice)

...w przebiegu niewydolności rozkurczowej lewej komory
K. Mizia-Stec (Katowice)

...w przebiegu wady zastawki mitralnej
P. Rubiś (Kraków)

...w przebiegu wady zastawki trójdzielnej
K. Kamiński (Białystok)

Poszerzenie żyły głównej dolnej jako czynnik prognostyczny u chorych z przewlekłą niewydolnością serca
K. Łuczak (Łódź)

Bench to bedside w niewydolności serca

Bench to bedside w niewydolności serca

Przewodniczący: M. Mączewski (Warszawa)
Przewodniczący: T. Zieliński (Warszawa)

Wpływ hipoksji oraz niedoboru żelaza na odpowiedź stresową komórki i na zestaw genów zaangażowanych w wewnątrzkomórkowy metabolizm żelaza w szczurzych kardiomiocytach H9C2 i miocytach L6G8C5
M. Stugiewicz (Wrocław), M. Kasztura (Wrocław), K. Kobak, J. Bania (Wrocław), W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław), E. Jankowska (Wrocław)

Rozwój pozawałowej niewydolności serca wiąże się ze wzrostem syntezy sercowej frakcji oksytocyny
A. Wsół (Warszawa), K. Czarzasta (Warszawa), L. Puchalska (Warszawa), A. Cudnoch-Jędrzejewska (Warszawa), M. Kuch (Warszawa)

Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne osoczowego poziomu cząsteczki adhezyjnej komórek czerniaka (MCAM, CD 146) w przewlekłej niewydolności serca.
J. Banach (Bydgoszcz), M. Grochowska (Bydgoszcz), J. Błażejewski (Bydgoszcz), R. Bujak (Bydgoszcz), D. Karasek (Bydgoszcz), L. Gackowska (Bydgoszcz), J. Michałkiewicz, W. Sinkiewicz (Bydgoszcz)

Prognostyczne znaczenie stężenia kopeptyny we krwi u chorych z ostrą zatorowością płucną
A. Wyzgał (Warszawa), M. Koć (Warszawa), S. Pacho (Warszawa), M. Bielecki (Warszawa), R. Wawrzyniak (Warszawa), M. Kostrubiec (Warszawa), M. Ciurzyński (Warszawa), K. Kurnicka (Warszawa), B. Lichodziejewska (Warszawa), S. Goliszek (Warszawa), M. Paczyńska (Warszawa), P. Palczewski (Warszawa), P. Pruszczyk (Warszawa)

Żelazo podawane dożylnie zmniejsza nasilenie pozawałowej przebudowy lewej komory w modelu pozawałowej niewydolności serca u szczura
A. Paterek (Warszawa), B. Sochanowicz (Warszawa), M. Marciszek (Warszawa), M. Kruszewski (Warszawa), U. Mackiewicz (Warszawa), P. Leszek (Warszawa), M. Mączewski (Warszawa)

Podsumowanie – Bench to bedside w niewydolności serca
M. Mączewski (Warszawa)

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Moderator: A. Prejbisz (Warszawa)
Moderator: J. Lewandowski (Warszawa)

Wpływ leczenia przeciwnadciśnieniowego na sztywność tętnic, stres ścinający i aktywność wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej
T. Pizoń (Kraków), M. Rajzer (Kraków), W. Wojciechowska (Kraków), M. Rojek (Kraków), D. Czarnecka (Kraków)

Kwas kynureninowy – nowy marker sztywności aorty
T. Zapolski (Lublin), E. Urbańska (Lublin), A. Kamińska (Lublin), Ł. Konarski (Lublin), A. Wysokiński

Stężenie VEGF-C w osoczu jako modulator zależności pomiędzy wydalaniem sodu z moczem a ciśnieniem tętniczym.
A. Bednarski (Kraków), D. Czarnecka (Kraków), K. Stolarz-Skrzypek (Kraków), M. Kloch-Badełek (Kraków), A. Franczyk (Kraków), G. Kiełbasa (kraków)

Dynamika zmian osoczowego stężenia renalazy po denerwacji tętnic nerkowych u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym: wyniki wstępne
B. Czerwieńska, M. Wybraniec (Katowice), M. Lelek, M. Adamczak (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice), A. Więcek (Katowice)

Nadciśnienie tętnicze oporne czy pseudooporne. Które z nich jest prawdziwą epidemią? Spostrzeżenia z kwalifikacji do denerwacji tętnic nerkowych.
M. Ojrzanowski, M. Plewka (Łódź), J. Kasprzak (Łódź)

Sztywność tętnic oraz wskaźnik objętości lewego przedsionka u chorych z nadciśnieniem tętniczym i normotoników
M. Rojek (Kraków), M. Rajzer (Kraków), T. Pizoń (Kraków), D. Czarnecka (Kraków)

Związek objętości tłuszczu trzewnego z dysfunkcją rozkurczową lewej komory u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym – Badanie Resist-POL.
P. Dobrowolski (Warszawa), A. Klisiewicz (Warszawa), E. Florczak, A. Prejbisz (Warszawa), J. Rybicka (Warszawa), T. Oleksiuk (Warszawa), I. Michalowska (Warszawa), A. Januszewicz (Warszawa), P. Hoffman (Warszawa)

Wpływ długotrwałej ekspozycji na hałas lotniczy na ciśnienie tętnicze oraz bezobjawowe powikłania narządowe
M. Rojek (Kraków), M. Rajzer (Kraków), T. Pizoń (Kraków), P. Skalski, D. Czarnecka (Kraków)

Parametry hemodynamiczne a układ renina - aldosteron w odpowiedzi na zmiany aktywności układu autonomicznego u zdrowych mężczyzn w zależności od wyniku testu pochyleniowego
A. Stańczyk, G. Gielerak, P. Krzesiński, K. Piotrowicz, A. Wójcik, M. Banak, A. Skrobowski

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Moderator: M. Kuch (Warszawa)
Moderator: W. Sinkiewicz (Bydgoszcz)

Częstość stosowania antagonistów receptora mineralokortykoidowego u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną funkcją skurczową lewej komory w Polsce (rejestr DATA-HELP).
M. Drozd, B. Kurian, W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław), E. Jankowska (Wrocław)

Częstość występowania i charakterystyka kliniczna pacjentów z niewydolnością serca na podłożu kardiomiopatii tachyarytmicznej w badaniu rejestrowym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
M. Kluk (Kielce), B. Wożakowska-Kapłon (Kielce), R. Bartkowiak (Kielce), B. Sosnowska-Pasiarska, I. Gorczyca-Michta (Kielce), G. Opolski (Warszawa), P. Ponikowski (Wrocław), L. Poloński (Zabrze), R. Szełemej (Wałbrzych), E. Mirek-Bryniarska, J. Drożdż (Łódź)

Skurczowa niewydolność serca o etiologii innej niż niedokrwienna i nadciśnieniowa- częsty problem u młodych chorych. Subanaliza badania DATA-HELP.
J. Krzysztofik, B. Kurian, W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław), E. Jankowska (Wrocław)

Niewydolność serca u młodych pacjentów w polskiej populacji ESC Heart Failure Long-Term Registry.
M. Zabojszcz, E. Mirek-Bryniarska, G. Opolski (Warszawa), P. Ponikowski (Wrocław), L. Poloński (Zabrze), J. Drożdż (Łódź)

Związek między zaburzeniami relaksacji a izolowaną niewydolnością mięśnia serca lewej komory z zachowaną frakcją wyrzutową u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
H. Brzyżkiewicz, E. Konduracka (Kraków), M. Janion (Kielce)

Nowo rozpoznana niewydolność serca w polskiej populacji ESC Heart Failure Long-Term Registry
M. Zabojszcz, E. Mirek-Bryniarska, G. Opolski (Warszawa), P. Ponikowski (Wrocław), L. Poloński (Zabrze), J. Drożdż (Łódź)

Addytywny wpływ obniżonej frakcji wyrzutowej lewej komory serca i klasy czynnościowej NYHA na 3-letnie rokowanie chorych z zawałem serca wypisywanych do domu (analiza z rejestru PL-ACS)
M. Gierlotka (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze), M. Hawranek (Zabrze), M. Tajstra, M. Ostręga, B. Hudzik, P. Rozentryt (Zabrze), A. Lekston (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), L. Poloński (Zabrze)

Pulmonary hypertension in patients with chronic lung diseases referred for lung transplantation.
J. Nowak (Zabrze), P. Rozentryt (Zabrze), B. Hudzik, M. Gierlotka (Zabrze), M. Ochman, J. Wojarski, A. Lekston (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze), S. Żegleń

10-letnia obserwacja pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca (NS)
G. Prokop-Lewicka, A. Kleinrok, T. Kudyk

Ocena morfologii i czynności jam serca

Ocena morfologii i czynności jam serca

Moderator: A. Klisiewicz (Warszawa)
Moderator: M. Olszowska (Kraków)

Ocena zmian adaptacyjnych prawej komory serca u młodych kolarzy – płeć również ma znaczenie.
M. Konopka (Warszawa), K. Burkhard (Warszawa), W. Król (Katowice), R. Zdanowicz, M. Starczewski, A. Krystyna, D. Sitkowski, M. Dłuzniewski, W. Braksator (Warszawa)

Wpływ płci na zależność między geometrią a obciążeniem następczym lewej komory u chorych z degeneracyjnym zwężeniem zastawki aortalnej
O. Kruszelnicka-Kwiatkowska (Kraków), M. Chmiela (Kraków), B. Bobrowska (Kraków), J. Świerszcz, S. Bhagavatula (Kraków), A. Surdacki (Kraków), J. Nessler (Kraków)

Wpływ ekstremalnych wysokości na funkcja prawego serca. Co obserwujemy w badaniu echokardiograficznym?
M. Kurdziel, K. Gierlaszyńska, A. Kazik, J. Wacławski (Zabrze), G. Pytel, A. Kurek, M. Gąsior (Zabrze)

Czy morfologia dwupłatkowej zastawki aortalnej ma znaczenie? Metaanaliza wpływu morfologii dwupłatkowej zastawki aortalnej na wymiar aorty
D. Miśkowiec (Łódź), J. Kasprzak (Łódź), P. Lipiec (Łódź)

Poprawa właściwości ultradźwiękowych oraz redukcja przerostu mięśnia lewej komory po operacyjnym usunięciu gruczolaka przysadki u chorych na akromegalię
M. Fijałkowska, R. Gałąska, K. Błaut, K. Sworczak, M. Gruchała (Gdańsk), M. Fijałkowski

12-miesięczna obserwacja echokardiograficzna u pacjentek z rakiem piersi poddawanych chemioterapii opartej na antracyklinach - wstępne dane z wieloośrodkowego badania Onco-Echo
A. Kułach (Katowice), Z. Gąsior (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice), A. Bodys, J. Kasprzak (Łódź), A. Szyszka (Poznań), E. Płońska-Gościniak (Szczecin)

Funkcja lewego przedsionka oceniana metodą śledzenia markerów akustycznych w echokardiografii przezklatkowej a przewidywanie obecności skrzepliny w obrębie jego uszka u pacjentów z migotaniem przedsionków
K. Kupczyńska, J. Kasprzak (Łódź), B. Michalski (Łódź), D. Miśkowiec (Łódź), K. Wdowiak-Okrojek (Łódź), P. Wejner-Mik, P. Lipiec (Łódź)

Wpływ zaburzeń oddychania na funkcję lewego przedsionka u pacjentów z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory - ocena przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych
D. Miśkowiec (Łódź), K. Kupczyńska, B. Uznańska-Loch, J. Kasprzak (Łódź), M. Kurpesa (Łódź), P. Lipiec (Łódź)

Obraz kliniczny kardiomiopatii z niescalenia u pacjentów w wieku rozwojowym - doświadczenia jednoośrodkowe.
J. Rycaj, A. Wierzyk (Zabrze), L. Litwin, S. Pawlak (Zabrze), J. Śliwka (Zabrze), J. Białkowski (Zabrze)

Rehabilitacja i prewencja

Rehabilitacja i prewencja

Moderator: D. Szalewska (Gdańsk)
Moderator: G. Kopeć (Kraków)

Wpływ elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej NMES mięśni szkieletowych kończyn dolnych na tolerancję wysiłku pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
B. Leszczyńska-Bolewska, C. Kucio (Katowice), K. Oleszczyk, A. Zielińska-Meus, T. Malina, J. Rybicki, T. Sykosz, A. Jaros, K. Samek, A. Baner

Analiza wydolności fizycznej u chorych z niewydolnością krążenia, długoterminowo leczonych mechanicznym wspomaganiem serca (VAD)
K. Drżał, J. Pacholewicz (Zabrze), I. Młynarczyk, M. Urban, M. Zakliczyński, M. Zembala (Zabrze)

Przebieg i wyniki rehabilitacji chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową okresu wewnątrzszpitalnego leczonych metodą hybrydową
J. Foik, M. Tajstra, M. Gąsior (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), M. Zembala (Zabrze)

Wpływ poszczególnych czynników ryzyka choroby wieńcowej na prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego zawału serca u kobiet w wieku ≤ 45 lat
M. Bęćkowski, L. Poloński (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), T. Zdrojewski (Gdańsk), W. Drygas (Warszawa), J. Karwowski, I. Kowalik (Warszawa), H. Szwed (Warszawa)

Wpływ zmian w charakterystyce klinicznej i strategiach leczenia na redukcję śmiertelności wśród kobiet i mężczyzn ze STEMI w Polsce w latach 2005-2011
Ł. Zandecki, M. Sadowski, M. Janion (Kielce), M. Gierlotka (Zabrze), L. Poloński (Zabrze)

Stan cywilny a czynniki ryzyka, kontrola objawów i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca w Polsce - wyniki badania RECENT.
S. Tubek (Wrocław), M. Stępkowski (Wrocław), N. Lampe, J. Okoniewski, A. Polańska, P. Soczomski, R. Pociupany, W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław), E. Jankowska (Wrocław)

Profil czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia zawału serca u młodych kobiet w wieku ≤ 45 lat
M. Bęćkowski, M. Gierlotka (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), T. Zdrojewski (Gdańsk), J. Karwowski, I. Kowalik (Warszawa), H. Szwed (Warszawa)

Zmiany w stylu życia młodzieży w kraju postkomunistycznym po akcesji do Unii Europejskiej
A. Fijałkowska (Warszawa), P. Jankowski (Kraków), M. Jodkowska, A. Oblacińska, B. Woynarowska, T. Maciejewski, E. Szczerba, J. Mazur

Narażenie na dym papierosowy a morfologia blaszek miażdżycowych w tętnicach dogłowowych oceniana metodą angiografii tomografii komputerowej u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
P. Gać (Wrocław), M. Jurdziak (Wrocław), P. Jaźwiec (Wrocław), G. Mazur (Wrocław), R. Poręba

Testosteron i siarczan dehydroepiadrosteronu biorą udział w patogenezie choroby wieńcowej u miesiączkujących kobiet przed 50 rokiem życia
Z. Sablik, A. Samborska-Sablik, J. Drożdż (Łódź)

Przesiewowa ocena rozpowszechnienia psychospołecznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji polskich urzędniczek w wieku produkcyjnym
E. Szczerba, G. Opolski (Warszawa), T. Zdrojewski (Gdańsk), P. Jankowski (Kraków), J. Stępińska (Warszawa), K. Chlebus, T. Maciejewski, E. Mierzejewska, K. Szamotulska, A. Fijałkowska (Warszawa)

Urządzenia w niewydolności serca

Urządzenia w niewydolności serca

Moderator: A. Tomaszewski (Lublin)
Moderator: A. Wojtarowicz (Szczecin)

Pierwsza polska analiza leczenia ciężkiej niewydolności krążenia u dzieci z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca komorami typu BerlinHeart
S. Pawlak (Zabrze), R. Przybylski (Zabrze), J. Śliwka (Zabrze), A. Grzybowski, A. Wierzyk (Zabrze), J. Rycaj, J. Białkowski (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), J. Skalski (Kraków), B. Maruszewski (Warszawa)

Transportation using extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).
Ł. Krzych (Zabrze), M. Kręt, R. Koba, D. Cieśla, P. Knapik

Stałe monitorowanie codziennych wahań odsetka stymulacji, niezależnie od rytmu wiodącego, jest lepszym predyktorem śmiertelności niż ocena średnich wartości procentu stymulacji resynchronizującej
M. Mazurek (Zabrze), E. Jędrzejczyk-Patej (Zabrze), R. Lenarczyk (Zabrze), A. Liberska, J. Boidol, S. Morawski, T. Podolecki (Zabrze), P. Pruszkowska-Skrzep, O. Kowalski (Zabrze), Z. Kalarus (Zabrze)

Echokardiograficzna ocena funkcji prawej komory u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca poddanych terapii resynchronizującej. Wyniki obserwacji długoterminowej.
B. Zaborska (Warszawa), K. Smarż, E. Makowska, P. Kułakowski (Warszawa), A. Budaj (Warszawa)

Porównanie wczesnego okresu na mechanicznym wspomaganiu lewej komory przy pomocy komór pulsacyjnych i wszczepialnych o przepływie ciągłym
P. Nadziakiewicz (Zabrze), T. Niklewski (Zabrze), J. Pacholewicz (Zabrze), M. Zakliczyński (Zabrze), J. Borkowski, M. Zembala (Zabrze)

Niefarmakologiczne leczenie w niedokrwiennej niewydolności serca w Polsce
J. Bellwon (Gdańsk), A. Wilkins (Warszawa), M. Gruchała (Gdańsk)

Rola zależności pomiędzy TBW (total body water) a wybranymi parametrami impedancji bioelektrycznej u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową.
D. Stettner-Leonkiewicz, A. Wysokiński

Ocena wybranych wskaźników impedancji bioelektrycznej u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową
D. Stettner-Leonkiewicz, A. Wysokiński, W. Załuska

Ocena zależności pomiędzy BNP a parametrami impedancji bioelektrycznej – ECW, BMI, FTI u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową.
D. Stettner-Leonkiewicz, A. Wysokiński

12:45 - 14:15

Przepis na (prze)życie pacjenta i jego lekarza

Przepis na (prze)życie pacjenta i jego lekarza

Sesja satelitarna Servier

Przewodniczący: P. Hoffman (Warszawa)
Przewodniczący: K. Narkiewicz (Gdańsk)

Ratując lekarza – jak uniknąć wypalenia zawodowego?
B. Łoza (Pruszków)

Ratując pacjenta z nadciśnieniem – wytyczne PTNT 2015. Co nowego?
A. Tykarski (Poznań), K. Filipiak (Warszawa)

Ratując pacjenta z nadciśnieniem – czy zawsze prościej znaczy lepiej?
K. Narkiewicz (Gdańsk)

Ratując lekarza – jak sprawić, by pacjent mnie słuchał?
B. Łoza (Pruszków)

Sesja satelitarna Servier - teletransmisja z sali Wrocław

Sesja satelitarna Servier - teletransmisja z sali Wrocław

14:30 - 15:15

Historia pewnej znajomości... – od stabilnej choroby wieńcowej do niewydolności serca

Historia pewnej znajomości... – od stabilnej choroby wieńcowej do niewydolności serca

Sesja satelitarna Servier

Przewodniczący: W. Banasiak (Wrocław)

Pacjent ze stabilną chorobą wieńcową
R. Gil (Warszawa)

Pacjent po zawale serca
S. Grajek (Poznań)

Pacjent ze skurczową niewydolnością serca
P. Ponikowski (Wrocław)

Jak leczyć chorych w świetle wytycznych ESC/PTK i nowych wytycznych PTNT 2015 – praktyczne wskazówki ekspertów

Jak leczyć chorych w świetle wytycznych ESC/PTK i nowych wytycznych PTNT 2015 – praktyczne wskazówki ekspertów

Sesja satelitarna Berlin-Chemie

Przewodniczący: P. Hoffman (Warszawa)
Przewodniczący: Z. Kalarus (Zabrze)
Przewodniczący: J. Kaźmierczak (Szczecin)

Znaczenie wytycznych w codziennej praktyce klinicznej
Z. Kalarus (Zabrze)

Co wnoszą do praktyki wytyczne PTNT 2015
A. Tykarski (Poznań)

Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową – praktyczne wskazówki eksperta
G. Opolski (Warszawa)

Chory z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca – praktyczne wskazówki eksperta
P. Hoffman (Warszawa)

Dyskusja

Przełom w leczeniu zaburzeń lipidowych

Przełom w leczeniu zaburzeń lipidowych

Sesja satelitarna Sanofi

Przewodniczący: J. Stępińska (Warszawa)
Przewodniczący: Z. Gaciong (Warszawa)

Hipotezy dotyczące LDL-C – ewolucja wiedzy na temat zaburzeń lipidowych
B. Cybulska (Warszawa)

Czy jest dolny limit poziomu LDL-C, któremu towarzyszy obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego? – Gdzie jesteśmy dzisiaj?
A. Budaj (Warszawa)

Aktualne wyzwania towarzyszące terapiom hipolipemizującym, nowe możliwości terapii
M. Banach (Łódź)

Przełom w leczeniu zaburzeń lipidowych

Przełom w leczeniu zaburzeń lipidowych

Sesja satelitarna Sanofi

Przewodniczący: J. Stępińska (Warszawa)
Przewodniczący: Z. Gaciong (Warszawa)

Hipotezy dotyczące LDL-C – ewolucja wiedzy na temat zaburzeń lipidowych
B. Cybulska (Warszawa)

Czy jest dolny limit poziomu LDL-C, któremu towarzyszy obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego? – Gdzie jesteśmy dzisiaj?
A. Budaj (Warszawa)

Aktualne wyzwania towarzyszące terapiom hipolipemizującym, nowe możliwości terapii
M. Banach (Łódź)

Co mówią rejestry pacjentów i codzienna praktyka o NOAC u pacjentów z migotaniem przedsionków?

Co mówią rejestry pacjentów i codzienna praktyka o NOAC u pacjentów z migotaniem przedsionków?

Sesja satelitarna Bayer

Przewodniczący: A. Undas (Kraków)

Czego uczą nas rejestry pacjentów?
A. Camm (London)

NOAC u moich pacjentów z AF
K. Mizia-Stec (Katowice)

NOAC - praktyczne aspekty bezpieczeństwa
A. Undas (Kraków)

Co mówią rejestry pacjentów i codzienna praktyka o NOAC u pacjentów z migotaniem przedsionków?

Co mówią rejestry pacjentów i codzienna praktyka o NOAC u pacjentów z migotaniem przedsionków?

Sesja satelitarna Bayer

Przewodniczący: A. Undas (Kraków)

Czego uczą nas rejestry pacjentów?
A. Camm (London)

NOAC u moich pacjentów z AF
K. Mizia-Stec (Katowice)

NOAC - praktyczne aspekty bezpieczeństwa
A. Undas (Kraków)

Dyslipidemia niejedno ma imię - dyslipidemia aterogenna nadal istotny problem kliniczny

Dyslipidemia niejedno ma imię - dyslipidemia aterogenna nadal istotny problem kliniczny

Sesja satelitarna Mylan

Przewodniczący: J. Gumprecht (Zabrze)

Czym jest dyslipidemia aterogenna? - rola fibratu
B. Okopień (Katowice)

Dyslipidemia aterogenna a ryzyko sercowo-naczyniowe? Czy, kiedy, u kogo i JAK połączyć statynę i fibrat?
A. Mamcarz (Warszawa)

Jak zwiększyć/poprawić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjenta?
P. Kardas (Łódź)

Kiedy i które? Krótka historia o nadciśnieniu, hiperlipidemii i winie

Kiedy i które? Krótka historia o nadciśnieniu, hiperlipidemii i winie

Sesja satelitarna KRKA

Przewodniczący: K. Filipiak (Warszawa)

Kiedy i które leki u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym?
K. Narkiewicz (Gdańsk)

Kiedy i które leki u pacjenta z hiperlipidemią?
B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

Kiedy i które wino pić kardioprotekcyjnie?
K. Filipiak (Warszawa)

Chory po zawale serca – jak poprawić rokowanie? Rola wsparcia psychologicznego i prawnego w realizacji optymalnego leczenia chorych z OZW

Chory po zawale serca – jak poprawić rokowanie? Rola wsparcia psychologicznego i prawnego w realizacji optymalnego leczenia chorych z OZW

Sesja satelitarna Astra Zeneca

Przewodniczący: D. Dudek (Kraków)

Optymalna farmakoterapia przeciwpłytkowa u chorego z zawałem serca zgodnie z wytycznymi ESC/ACC
D. Dudek (Kraków)

Leczenie pacjenta z zawałem serca po wypisie ze szpitala. Bezpieczeństwo prawne lekarza i pacjenta w Polsce
M. Koenner (Gdynia, Warszawa)

Zawał serca – trudna sytuacja emocjonalna dla pacjenta. Kluczowa rola lekarz – pacjent
Z. Kowalski (Warszawa)

Podsumowanie
D. Dudek (Kraków)

15:15 - 16:00
16:30 - 18:00

Nowe wytyczne ESC/PTK – realizacja w polskich warunkach

Nowe wytyczne ESC/PTK – realizacja w polskich warunkach

Sesja Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK

Przewodniczący: A. Fijałkowska (Warszawa)
Przewodniczący: A. Budaj (Warszawa)

Rewaskularyzacja - wytyczne
A. Witkowski (Warszawa)

Rewaskularyzacja - polskie warunki
D. Dudek (Kraków)

Choroby aorty - wytyczne
R. Gil (Warszawa)

Choroby aorty - polskie warunki
J. Pacholewicz (Zabrze)

Ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych operowanych niekardiochirurgicznie - wytyczne
J. Stępińska (Warszawa)

Ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych operowanych niekardiochirurgicznie - polskie warunki
J. Legutko (Kraków)

Kardiomiopatria przerostowa - wytyczne
M. Kłopotowski (Warszawa)

Kardiomiopatria przerostowa - polskie warunki
Z. Bilińska (Warszawa)

Zatorowość płucna - wytyczne
P. Pruszczyk (Warszawa)

Zatorowość płucna - polskie warunki
A. Torbicki (Otwock)

Elektrokardiogram w podejmowaniu decyzji klinicznych

Elektrokardiogram w podejmowaniu decyzji klinicznych

Sesja rekomendowana przez Komitet Naukowy Kongresów PTK

Przewodniczący: M. Kurpesa (Łódź)
Przewodniczący: L. Bryniarski (Kraków)

EKG na ostrym dyżurze – to nie tylko zawał serca
P. Kukla (Gorlice)

EKG w kwalifikacji chorych do implantacji rozrusznika – komu nie wszczepię rozrusznika
J. Gajek (Wrocław)

EKG w arytmiach nadkomorowych, pułapki i trudności diagnostyczne
M. Jastrzębski (Kraków)

EKG w hemodynamice – czy zawsze ułatwia decyzję?
L. Bryniarski (Kraków)

Kłopotliwi chorzy

Kłopotliwi chorzy

Przewodniczący: R. Ochotny (Poznań)
Przewodniczący: M. Trusz-Gluza (Katowice)

Mój chory ma nieme klinicznie migotanie przedsionków
I. Cygankiewicz (Łódź)

Mój chory z migotaniem przedsionków ma OZW
J. Kaźmierczak (Szczecin)

Mój chory z migotaniem przedsionków ma wskazania do implantacji urządzenia
P. Mitkowski (Poznań)

Mój chory z CRT ma gorączkę
R. Lenarczyk (Zabrze)

Dorosły po korekcji tetralogii Fallota w dzieciństwie – jakie problemy?

Dorosły po korekcji tetralogii Fallota w dzieciństwie – jakie problemy?

Przewodniczący: P. Hoffman (Warszawa)
Przewodniczący: O. Trojnarska (Poznań)

Niedomykalność płucna – czego nadal nie wiemy?
E. Biernacka (Warszawa)

Komorowe zaburzenia rytmu – stratyfikacja i leczenie
K. Bieganowska (Warszawa)

Niewydolność serca – czy tylko dysfunkcja prawej komory?
J. Kasprzak (Łódź)

Niedomykalność trójdzielna
L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

Dylematy kardiologa – ocena żywotnosci miokardium

Dylematy kardiologa – ocena żywotnosci miokardium

Przewodniczący: K. Mizia-Stec (Katowice)
Przewodniczący: K. Miszalski-Jamka (Zabrze)

Wybieram echo
K. Wierzbowska-Drabik (Łódź)

Wybieram SPECT i PET
M. Dziuk (Warszawa)

Wybieram rezonans magnetyczny serca
Ł. Małek (Warszawa)

Niedomykalność mitralna – jakie leczenie komu?

Niedomykalność mitralna – jakie leczenie komu?

Przewodniczący: Z. Kalarus (Zabrze)
Przewodniczący: K. Wierzbicki (Kraków)

Wada zastawki mitralnej w Polsce – wyniki rejestru WadPol-POLKARD
A. Żebrowska (Warszawa)

Uważna obserwacja – jak długo?
T. Kukulski (Zabrze)

Naprawa mitralna – ograniczenia
M. Krejca (Katowice)

Mitraclip – czego musimy się jeszcze dowiedzieć?
J. Pręgowski (Warszawa)

Wszczepienie sztucznej zastawki – czy tylko zło konieczne?
M. Kuśmierczyk (Warszawa)

Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym – co powinien wiedzieć kardiolog?

Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym – co powinien wiedzieć kardiolog?

Wytyczne ESC/PTK

Przewodniczący: K. Kawecka-Jaszcz (Kraków)
Przewodniczący: B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

Nowe wytyczne PTNT 2015 a zalecenia ESH/ESC 2013
A. Tykarski (Poznań)

Stanowisko ESH dotyczące całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego – kiedy wykonywać i jak interpretować?
K. Stolarz-Skrzypek (Kraków)

Wytyczne Endocrine Society dotyczące pierwotnego hiperaldosteronizmu – kiedy podejrzewać? Jak i które badania przesiewowe wykonywać?
A. Prejbisz (Warszawa)

Stanowisko ESH dotyczące dysplazji włóknisto-mięśniowej tętnic – najważniejsze przesłania
A. Januszewicz (Warszawa)

Wytyczne Endocrine Society dotyczące guza chromochłonnego – co wnoszą do praktyki?
M. Pęczkowska (Warszawa)

Gdy standardy nie dostarczają odpowiedzi: jak skutecznie leczyć chorych z ostrą niewydolnością serca?

Gdy standardy nie dostarczają odpowiedzi: jak skutecznie leczyć chorych z ostrą niewydolnością serca?

Wytyczne ESC/PTK

Przewodniczący: P. Ponikowski (Wrocław)
Przewodniczący: E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)

…z hipoperfuzją?
A. Świątkowski (Zabrze)

…z opornością na diuretyki?
R. Zymliński (Wrocław)

…z obrzękiem płuc?
P. Rozentryt (Zabrze)

Zaburzenia wątrobowo-nerkowe przy przyjęciu wpływają na rokowanie chorych z ostrą niewydolnością serca. Zastosowanie współczynnika MELD XI
J. Biegus (Wrocław)

Najlepsze przypadki kliniczne. Część I

Najlepsze przypadki kliniczne. Część I

Przewodniczący: M. Kowalski (Warszawa)
Przewodniczący: M. Kostkiewicz (Kraków)

Sekwencyjna przezskórna angioplastyka balonowa tętnic płucnych z użyciem nowoczesnych technik obrazowania u pacjentki z nieoperacyjnym nadciśnieniem płucnym o etiologii zakrzepowo-zatorowej
M. Roik (Warszawa), D. Wretowski, A. Łabyk (Warszawa), O. Rowiński (Warszawa), B. Lichodziejewska (Warszawa), K. Irzyk (Warszawa), M. Kostrubiec (Warszawa), O. Dzikowska-Diduch (Warszawa), P. Pruszczyk (Warszawa)

LDL- afereza u pacjentki z ciężką postacią heterozygotycznej rodzinnej hipercholesterolemii
A. Węgrzyn (Gdańsk)

Kardiomiopatia przerostowa u bezobjawowej 24-letniej ciężarnej – postępowanie w świetle nowych wytycznych ESC 2014
R. Morawiec (Łódź), M. Maciejewski (Łódź), S. Sobczak (Łódź), U. Faflik (Łódź), M. Lelonek (Łódź)

CRT u chorej z kardiomiopatią przerostową.
M. Orszulak (Katowice), W. Orszulak (Katowice), I. Woźniak-Skowerska (Katowice), W. Kwaśniewski (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice)

Czynniki rokownicze i powikłania towarzyszące zabiegom TAVI

Czynniki rokownicze i powikłania towarzyszące zabiegom TAVI

Przewodniczący: D. Jagielak (Gdańsk)
Przewodniczący: J. Kochman (Warszawa)

Występowanie powikłań naczyniowych związanych z miejscem dostępu, u pacjentów w Rejestrze POL-TAVI, po przezudowej implantacji zastawki aortalnej - DOSTĘP PRZEZSKÓRNY VS CHIRURGICZNY
R. Walas (Zabrze)

Podwójna terapia przeciwpłytkowa przed zabiegiem przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) - wpływ na powikłania krwotoczne.
Z. Huczek (Warszawa), J. Kochman (Warszawa), M. Grygier (Poznań), R. Parma (Katowice), R. Wilimski (Warszawa), A. Ochała (Katowice), M. Lesiak (Poznań), A. Olasińska-Wiśniewska (Poznań), M. Grabowski (Warszawa), K. Filipiak (Warszawa), G. Opolski (Warszawa)

Analiza czynników predysponujących do implantacji stymulatora serca u chorych po zabiegu TAVI.
A. Komosa (Poznań), M. Grygier (Poznań), K. Błaszyk (Poznań), M. Lesiak (Poznań), A. Olasińska-Wiśniewska (Poznań), A. Araszkiewicz (Poznań), O. Trojnarska (Poznań), M. Misterski (Poznań), M. Jemielity (Poznań), M. Michalak (Poznań), S. Grajek (Poznań)

Klopidogrel nie powinien być stosowany przed TAVI; po TAVI leczenie klopiogrelem powinno być kontrolowane oceną reaktywności płytek krwi.
K. Czerwińska (Warszawa), A. Witkowski (Warszawa), M. Dąbrowski (Warszawa), J. Stępińska (Warszawa)

Wiek pacjentów nie wpływa na wyniki przezcewnikowej implantacji protezy zastawki aortalnej (TAVI)
A. Olasińska-Wiśniewska (Poznań), M. Grygier (Poznań), M. Lesiak (Poznań), A. Araszkiewicz (Poznań), O. Trojnarska (Poznań), A. Komosa (Poznań), M. Misterski (Poznań), P. Buczkowski (Poznań), M. Jemielity (Poznań), S. Grajek (Poznań)

Podsumowanie - Jak oceniać ryzyko zabiegów TAVI oraz przewidywać powikłania?
J. Kochman (Warszawa)

Interwencje przezskórne w chorobie wieńcowej i miażdżycy tętnic obwodowych

Interwencje przezskórne w chorobie wieńcowej i miażdżycy tętnic obwodowych

Moderator: S. Bartuś (Kraków)
Moderator: S. Dobrzycki (Białystok)

Długoterminowe Efekty Kliniczne Stentów ALEX Uwalniających Sirolimus z Biodegradowalnego Polimeru u Pacjentów z Chorobą Niedokrwienną Serca
M. Jelonek, P. Buszman (Katowice), B. Orlik (Katowice), A. Janas (Katowice), M. Pruski I, M. Kondys, A. Kolarczyk-Haczyk, A. Matuszczyk, W. Trendel (Katowice), P. Buszman (Katowice), K. Milewski (Katowice/Tychy)

Porównanie DES pierwszej i drugiej generacji u pacjentów w podeszłym wieku [Rejestr Katowice-Zabrze]
W. Wańha (Katowice), D. Kawecki, T. Roleder (Chorzów), A. Pluta, K. Marcinkiewicz, J. Dola, B. Morawiec (Zabrze), T. Pawłowski, G. Smolka (Katowice), A. Ochała (Katowice), E. Nowalany-Kozielska (Zabrze), M. Tendera (Katowice), W. Wojakowski (Katowice)

Porównanie stentów uwalniających ewerolimus ze stentami pierwszej (paklitaksel, sirolimus) oraz drugiej generacji (zotarolimus, biolimus) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym [Katowice-Zabrze Registry].
W. Wańha (Katowice), T. Roleder (Chorzów), D. Kawecki, A. Pluta, K. Marcinkiewicz, J. Dola, B. Morawiec (Zabrze), T. Pawłowski, G. Smolka (Katowice), A. Ochała (Katowice), E. Nowalany-Kozielska (Zabrze), M. Tendera (Katowice), W. Wojakowski (Katowice)

Zależna od dawki odpowiedź ściany naczyniowej na implantację stentu szybko uwalniającego lek, pokrytego polimerem biodegradowalnym ze zwiększoną dawką sirolimusa: badanie eksperymentalne na modelu restenozy tętnic wieńcowych świni domowej
P. Buszman (Katowice), B. Orlik (Katowice), A. Krauze, A. Janas (Katowice), M. Jelonek, W. Wojakowski (Katowice), P. Buszman (Katowice), K. Milewski (Katowice/Tychy)

Wyniki zabiegu stentowania tętnicy szyjnej w grupie chorych wymagających pilnego zabiegu kardiochirurgicznego.
K. Dzierwa (Kraków), P. Pieniążek (Kraków), Ł. Tekieli (Kraków), T. Przewłocki (Kraków), J. Piątek (Kraków), J. Konstanty-Kalandyk (Kraków), M. Trystuła (Kraków), M. Wójcik-Pędziwiatr (Kraków), P. Podolec (Kraków), K. Żmudka (Kraków)

Przezskórna interwencja wieńcowa bezpośrednio po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego powikłanego okołozabiegowym zawałem mięśnia sercowego może poprawić wyniki leczenia.
J. Zalewski (Kraków), K. Krawczyk, K. Janowiec, A. Flis, J. Nessler (Kraków)

Odległe wyniki leczenia miażdżycy tętnic kończyn dolnych przy pomocy aterektomu
A. Janas (Katowice), K. Milewski (Katowice/Tychy), P. Buszman (Katowice), B. Orlik (Katowice), M. Jelonek, M. Król, W. Fil, M. Dębiński, A. Żurakowski (Katowice), W. Wojakowski (Katowice), P. Buszman (Katowice), R. Kiesz

Wpływ hartowania na odległość zastosowanego przed zabiegiem angioplastyki wieńcowej na występowanie nefropatii kontrastowej.
M. Wojciechowska, M. Zarębiński, P. Pawluczuk, D. Gralak-Łachowska, D. Szukiewicz

Wynik 10-miesięcznej obserwacji pacjentów poddawanych zabiegowi udrożnienia tętnicy udowej powierzchownej metodą retrograde.
J. Wojtasik, S. Arif, S. Bartuś (Kraków), M. Chyrchel, T. Rakowski (Kraków), D. Dudek (Kraków)

Wyniki wczesne i odległe pacjentów z uwapnionymi zwężeniami w tętnicach wieńcowych poddanych elektywnej rotablacji oraz rotablacji po nieskutecznej próbie angioplastyki
J. Gorol, M. Tajstra, B. Hudzik, K. Wilczek (Zabrze), A. Lekston (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze), R. Reguła (Zabrze)

Interwencje w wadach zastawkowych serca oraz interwencje naczyniowe u dzieci

Interwencje w wadach zastawkowych serca oraz interwencje naczyniowe u dzieci

Moderator: Z. Chmielak (Warszawa)
Moderator: S. Pawlak (Zabrze)

Przeznaczyniowa implantacja zatawki płucnej u nietypowych pacjentów.
R. Fiszer, M. Szkutnik (Zabrze), J. Białkowski (Zabrze)

Prospektywna ocena grupy skąpoobjawowych pacjentów z ciężką, strukturalną niedomykalnością zastawki mitralnej poddanych zabiegom naprawczym zastawki z zastosowaniem metody małoinwazyjnej przez prawostronną minitorakotomię.
W. Gerber, A. Drzewiecka-Gerber, K. Sanetra, M. Świątkiewicz, K. Czarnecka, M. Cisowski

Znieczulenie miejscowe i ogólne u chorych do wszczepienia zastawki aortalnej przez tętnicę udową w rejestrze Pol-TAVI
P. Nadziakiewicz (Zabrze), R. Koba, M. Zembala (Zabrze)

Wyniki odległe złożonego leczenia zespołu aorty brzusznej (Middle Aortic Syndrome) u dzieci
G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa), M. Zubrzycka, B. Rewers, J. Antoniewicz (Warszawa), A. Turska-Kmieć (Warszawa), W. Kawalec (Warszawa), A. Kościesza (Warszawa), L. Bacewicz (Warszawa), P. Kaliciński (Warszawa), P. Burczyński (Warszawa), A. Koleśnik (Warszawa)

Rozmiar płytek i krwawienia po zabiegu przezskórnej implantacji zastawki aortalnej.
M. Kowara, Z. Huczek (Warszawa), J. Kochman (Warszawa), R. Wilimski (Warszawa), P. Scisło (Warszawa), A. Ścibisz, B. Rymuza, R. Andrzejewska, P. Stanecka, K. Filipiak (Warszawa), G. Opolski (Warszawa)

Kliniczne i prognostyczne znaczenie małopłytkowości po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej - obserwacje wstępne.
A. Tycińska (Białystok), B. Sobkowicz (Białystok), M. Frank, P. Kralisz (Białystok), E. Waszkiewicz, W. Musiał (Białystok), S. Dobrzycki (Białystok), T. Hirnle (Białystok)

Wyniki przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej ( TAVI) u chorych z ciężką stenozą aortalną w zależności od współistniejącej choroby wieńcowej w obserwacji wewnatrzszpitalnej i rocznej
P. Chodór (Zabrze), K. Wilczek (Zabrze), R. Przybylski (Zabrze), M. Krasoń (Zabrze), J. Głowacki (Zabrze), T. Kukulski (Zabrze), T. Niklewski (Zabrze), T. Podolecki (Zabrze), P. Trzeciak, M. Zembala (Zabrze), Z. Kalarus (Zabrze)

Wczesne wyniki leczenia zwężeń tętnic płucnych u dzieci poprzez implantacje Valeo Balloon Expandable Vascular Stents
G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa), B. Rewers, M. Zubrzycka, A. Koleśnik (Warszawa), A. Kansy, M. Kowalczyk (Warszawa), W. Kawalec (Warszawa), B. Maruszewski (Warszawa)

Interwencyjne leczenie pacjentów z migotaniem przedsionków. Varia

Interwencyjne leczenie pacjentów z migotaniem przedsionków. Varia

Moderator: E. Koźluk (Warszawa)
Moderator: M. Zembala (Zabrze)

Czynniki kliniczne mające wpływ na stężenie komórek macierzystych oraz ich dynamikę u chorych z migotaniem przedsionków poddawanych zabiegowi ablacji RF
M. Faryan (Katowice), A. Wnuk-Wojnar (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice), W. Wojakowski (Katowice), A. Hoffmann (Katowice), J. Kolasa, S. Nowak (Katowice)

Wyniki zabiegów przezskórnej eliminacji uszka lewego przedsionka u chorych w podeszłym wieku
W. Streb, M. Szymała (Zabrze), K. Mitręga (Zabrze), T. Podolecki (Zabrze), Z. Kalarus (Zabrze)

Zabiegi przeskórnej eliminacji uszka lewego przedsionka w znieczuleniu ogólnym u chorych z migotaniem przedsionków i niewydolnością krążenia
M. Szymała (Zabrze), K. Mitręga (Zabrze), W. Streb, T. Podolecki (Zabrze), Z. Kalarus (Zabrze)

Przebieg zabiegów krioablacji balonowej migotania przedsionków u chorych z niewydolnością serca i implantowanymi urządzeniami
P. Pruszkowska-Skrzep, J. Gumprecht, R. Lenarczyk (Zabrze), O. Kowalski (Zabrze), S. Pluta (Zabrze), A. Sokal (Zabrze), W. Streb, A. Woźniak, S. Morawski

Istotne skrócenie czasu zabiegu oraz fluoroskopii podczas izolacji żył płucnych z wykorzystaniem wielobiegunowych okrężnych cewników ablacyjnych.
A. Głowniak (Lublin), A. Tarkowski, M. Wójcik, M. Dziduszko, A. Jaroszyńska, A. Wysocka, A. Kania, A. Kutarski (Lublin), A. Wysokinski

Odległe wyniki obrazowania tętnic nerkowych za pomocą optycznej koherentnej tomografii oraz angiografii u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym po przezkórnej denerwacji tętnic nerkowych.
T. Roleder (Chorzów), M. Skowerski, W. Wańha (Katowice), T. Jadczyk, Ł. Partyka, G. Smolka (Katowice), A. Ochała (Katowice), M. Tendera (Katowice), Z. Gąsior (Katowice), W. Wojakowski (Katowice)

Randomizowane badanie porównujące szew skórny typu “Z” z opatrunkiem uciskowym w uzyskaniu hemostazy u pacjentów po usunięciu żylnych koszulek naczyniowych dużego kalibru
R. Pracoń (Warszawa), J. Henzel, I. Cendrowska-Demkow, B. Pręgowska-Chwała (Warszawa), A. Tarnowska, M. Demkow (Warszawa)

Chemowrażliwość obwodowa jest dwukrotnie wyższa u chorych z nadciśnieniem tętniczym
S. Tubek (Wrocław), B. Paleczny, P. Niewiński (Wrocław), K. Reczuch (Wrocław), E. Jankowska (Wrocław), W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław)

Ostre Zespoły Wieńcowe I

Ostre Zespoły Wieńcowe I

Moderator: T. Jaxa-Chamiec (Warszawa)
Moderator: J. Wójcik (Lublin)

Rokowanie odległe i czynniki wpływające na śmiertelność 3-letnią chorych wypisanych do domu po zawale serca – analiza połączonych ogólnopolskich rejestrów PL-ACS I AMI-PL
M. Gąsior (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), B. Wojtyniak (Warszawa), P. Hoffman (Warszawa), G. Opolski (Warszawa), K. Chlebus, Z. Kalarus (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), T. Zdrojewski (Gdańsk)

Znaczenie kliniczne migotania przedsionków wikłającego zawał serca z uniesieniem odcinka ST zależy od lokalizacji zawału i czasu wystąpienia arytmii - obserwacje z 10-letniego badania prospektywnego
T. Podolecki (Zabrze), P. Chodor (Zabrze), M. Mazurek (Zabrze), T. Zielińska, Z. Kalarus (Zabrze), R. Lenarczyk (Zabrze), J. Kowalczyk (Zabrze), E. Jędrzejczyk-Patej (Zabrze), P. Francuz, A. Świątkowski (Zabrze)

Ostre zespoły wieńcowe w populacji młodych kobiet. Wyniki Rejestru ORPKI
T. Pawłowski, R. Gil (Warszawa), Z. Siudak (Kraków), A. Ochała (Katowice), K. Żmudka (Kraków), M. Lesiak (Poznań), S. Dobrzycki (Białystok), J. Legutko (Kraków), D. Dudek (Kraków)

Wpływ towarzyszącego przewlekłego zamknięcia tętnicy wieńcowej na rokowanie wczesne i odległe w zależności od płci u chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST.
M. Tajstra, M. Hawranek (Zabrze), P. Desperak (Katowice), A. Ciślak (Katowice), D. Pres (Zabrze), Ł. Pyka (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), A. Lekston (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze)

Kompletna rewaskularyzacja z użyciem przezskórnej interwencji wieńcowej poprawia rokowanie odległe pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową prezentujących OZW bez uniesienia odcinka ST
M. Hawranek (Zabrze), P. Desperak (Katowice), A. Ciślak (Katowice), P. Gąsior, J. Wasilewski, M. Gierlotka (Zabrze), Ł. Pyka (Zabrze), A. Lekston (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze)

Okołozabiegowa hiperglikemia pogarsza rokowanie krótkoterminowe pacjentów z zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST leczonych przezskórną interwencją wieńcową
M. Hawranek (Zabrze), A. Ciślak (Katowice), P. Desperak (Katowice), D. Pres (Zabrze), J. Wasilewski, M. Gierlotka (Zabrze), M. Tajstra, A. Lekston (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze)

Ostry zespół wieńcowy u pacjentów poniżej 45 roku życia. Wyniki rejestru ORPKI
R. Gil (Warszawa), T. Pawłowski, Z. Siudak (Kraków), A. Ochała (Katowice), K. Żmudka (Kraków), M. Lesiak (Poznań), S. Dobrzycki (Białystok), J. Legutko (Kraków), D. Dudek (Kraków)

Rola zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych przezskórną interwencją wieńcową
A. Lekston (Zabrze), B. Hudzik, J. Szkodziński, K. Wilczek (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), M. Hawranek (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze)

Okołozabiegowe migotanie komór u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych przezskórną interwencją wieńcową determinuje wyższą śmiertelność wewnątrzszpitalną.
D. Pres (Zabrze), M. Hawranek (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), M. Tajstra, G. Słonka, K. Wilczek (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), A. Lekston (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze)

Czynniki wpływające na opóźnienie całkowite w STEMI
A. Kleinrok, M. Puźniak, T. Jastrzębski

Różne aspekty migotania przedsionków

Różne aspekty migotania przedsionków

Moderator: I. Gorczyca-Michta (Kielce)
Moderator: P. Lodziński

Znaczenie prognostyczne pierwszego napadu migotania przedsionków towarzyszącemu ostremu zespołowi wieńcowemu.
K. Golińska-Grzybała, M. Wilczyńska, A. Furman-Niedziejko, M. Matoga (M.Kraków), I. Chrzan (M. Kraków), R. Rychlak, J. Zalewski (Kraków), J. Nessler (Kraków)

Kwas kynureninowy - nowy biomarker nasilenia spontanicznego echokardiograficznego kontrastowania u chorych z migotaniem przedsionków
T. Zapolski (Lublin), E. Urbańska (Lublin), A. Kamińska (Lublin), Ł. Konarski (Lublin), A. Wysokiński

Jak wygląda leczenie u chorych z migotaniem przedsionków i chorobą wieńcową po implantacji stentu ?
P. Łopatowska (Białystok), A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok), E. Młodawska, E. Michniewicz, H. Bachorzewska-Gajewska, S. Dobrzycki (Białystok), W. Musiał (Białystok)

Czynniki wpływające na stosowanie nie-antagonistów witaminy K u pacjentów z migotaniem przedsionków. – wyniki dotyczące 1800 pacjentów.
P. Łopatowska (Białystok), A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok), E. Młodawska, H. Bachorzewska-Gajewska, S. Dobrzycki (Białystok), W. Musiał (Białystok)

Czy funkcja nerek wpływa na przebieg kliniczny i leczenie u pacjentów z migotaniem przedsionków ?
P. Łopatowska (Białystok), A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok), E. Młodawska, H. Bachorzewska-Gajewska, J. Malyszko, S. Dobrzycki (Białystok), W. Musiał (Białystok)

Zaburzenia erekcji u pacjentów z migotaniem przedsionków - badanie epidemiologiczne w populacji polskiej
A. Płatek (Warszawa), F. Szymański, K. Filipiak (Warszawa), K. Semczuk, A. Ryś, A. Szyderska, G. Opolski (Warszawa)

Dysfunkcja nerek i zwłóknienie mięśnia sercowego lewej komory u pacjentów z migotaniem przedsionków
M. Dzeshka, E. Shantsila, G. Lip

Wskaźnik objętości lewego przedsionka a intensywność spontanicznego echokardiograficznego kontrastowania u chorych z migotaniem przedsionków
T. Zapolski (Lublin), A. Kamińska (Lublin), Ł. Konarski (Lublin), A. Wysokiński

Wsteczny remodeling lewego przedsionka przez zmniejszenie nasilenia spontanicznego echokardiograficznego kontrastowania redukuje ryzyko zatorowości mózgowej u chorych z migotaniem przedsionków
T. Zapolski (Lublin), A. Kamińska (Lublin), Ł. Konarski (Lublin), A. Wysokiński

Zastosowanie doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K u pacjentów poddawanych zabiegowi przezskórnej ablacji podłoża AF
K. Zawada-Rapacz (Łódź), B. Bińkowski, T. Grycewicz (Łódź), W. Grabowicz, A. Szwedzińska, E. Wonko (Łódź), T. Kucejko, A. Lubiński (Łódź)

Varia

Varia

Moderator: D. Śliż (Warszawa)
Moderator: F. Szymański

Opóźnienie wezwania pomocy medycznej w STEMI nie wpływa na roczną, poszpitalną śmiertelność pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową
D. Płaczkiewicz, A. Kleinrok

Charakterystyka kliniczna pacjentów po przebytych niedokrwiennych incydentach neurologicznych lub cierpiących na migreny, diagnozowanych w kierunku PFO.
P. Węglarz (Katowice), M. Szczurek (Katowice), A. Michalczyk (Katowice), E. Konarska-Kuszewska (Katowice), K. Spisak-Borowska (Katowice), P. Kuszewski (Katowice), G. Bajor (Katowice)

Czy wiek dawcy ma wpływ na odległe rokowanie biorców przeszczepu serca ?
M. Sobieszczańska-Małek, A. Parulski, M. Kuśmierczyk (Warszawa), T. Zielinski

Trendy w farmakoterapii kobiet i mężczyzn ze STEMI hospitalizowanych w Polsce w latach 2005-2011
Ł. Zandecki, M. Sadowski, M. Janion (Kielce), M. Gierlotka (Zabrze), L. Poloński (Zabrze)

Związek polimorfizmu insercja/delecja genu konwertazy angiotensyny z zaawansowaniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów z przedwczesną chorobą wieńcową.
K. Kryczka (Warszawa), R. Płoski, G. Kostrzewa, E. Księżycka (Warszawa), M. Demkow (Warszawa), B. Lubiszewska (Warszawa)

Ocena zmian osoczowego stężenia tlenku azotu podczas testu pochyleniowego u osób z omdleniami wazowagalnymi.
A. Pietrucha (Kraków), I. Bzukała, J. Jędrzejczyk-Spaho (Kraków), M. Wnuk, D. Mroczek-Czernecka (Kraków), E. Konduracka (Kraków), W. Piwowarska, J. Nessler (Kraków)

Nowo wykryta cukrzyca w obserwacji średnioterminowej po zawale serca leczonym inwazyjnie jest związana ze zwiększoną częstością występowania upośledzonej funkcji nerek
J. Kowalczyk (Zabrze), P. Francuz, K. Przybylska (Zabrze), M. Kozieł, J. Obrębska, E. Jędrzejczyk-Patej (Zabrze), T. Podolecki (Zabrze), R. Lenarczyk (Zabrze), B. Średniawa (Zabrze), Z. Kalarus (Zabrze)

Ocena lewej komory serca u młodych, dorosłych pacjentów po leczeniu choroby nowotworowej w dzieciństwie
J. Sulicka-Grodzicka, A. Surdacki (Kraków), J. Królczyk, K. Rewiuk, T. Grodzicki (Kraków)

Porównanie dwóch modeli przewidywania ryzyka nagłego zgonu sercowego w kardiomiopatii przerostowej. Wpływ na codzienną praktykę prewencji pierwotnej.
P. Rubiś (Kraków), B. Biernacka, L. Khachatryan (Kraków), A. Karabinowska, P. Faltyn, E. Dziewięcka, S. Wiśniowska-Śmiałek, A. Leśniak-Sobelga, M. Kostkiewicz (Kraków), P. Podolec (Kraków)

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu i jego rozpuszczalne receptory typu 1 i typu 2 w osoczu chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych i współistniejącą chorobą niedokrwienną serca – doniesienie wstępne.
R. Wieczór, B. Góralczyk, J. Budzyński, J. Fabisiak, K. Suppan, G. Pulkowski, D. Rość

Ocena wpływu omdleń na funkcję neuropoznwacze u osób z zespołem wazowagalnym
A. Pietrucha (Kraków), A. Borowiec (Kraków), J. Jędrzejczyk-Spaho (Kraków), I. Bzukała, M. Wnuk, B. Pietrucha, E. Konduracka (Kraków), J. Nessler (Kraków)

Ocena zgodności postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego z wytycznymi ESC u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym
M. Bohdan, K. Ziółkowska, A. Basiński, M. Gruchała (Gdańsk)

Czynniki determinujące oraz znaczenie prognostyczne osoczowej cząsteczki uszkodzenia nerek typu 1 (KIM-1) u chorych z ostrą niewydolnością serca.
M. Sokolski (Wrocław), R. Zymliński (Wrocław), J. Biegus (Wrocław), P. Siwołowski (Wrocław), E. Jankowska (Wrocław), J. Todd, R. Yerramilli, J. Estis, W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław)

18:15 - 19:00

Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej "Kardiologii Polskiej"

Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej "Kardiologii Polskiej"

Sobota

3

października
SALA
Wrocław
SALA
Kraków
SALA
Zabrze
SALA
Katowice
SALA
Poznań
SALA
Łódź
SALA
Gdańsk
SALA
Szczecin
SALA
Warszawa
SALA
Lublin
SALA
Płyta główna
09:00 - 10:30

Niewydolność serca i migotanie przedsionków

Niewydolność serca i migotanie przedsionków

Przewodniczący: Ł. Szumowski (Warszawa)
Przewodniczący: M. Gruchała (Gdańsk)

Kontrola częstości i rytmu serca, kiedy i jak?
J. Kasprzak (Łódź)

Leczenie antyarytmiczne i przeciwkrzepliwe
M. Trusz-Gluza (Katowice)

Resynchronizacja
R. Lenarczyk (Zabrze)

Ablacje
K. Josiak (Wrocław)

Częstość występowania i charakterystyka kliniczna pacjentów z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków w badaniu rejestrowym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
M. Kluk (Kielce)

Jak zapobiec ponownym hospitalizacjom chorych z niewydolnością serca?

Jak zapobiec ponownym hospitalizacjom chorych z niewydolnością serca?

Sesja rekomendowana przez Komitet Naukowy Kongresów PTK

Przewodniczący: J. Nessler (Kraków)
Przewodniczący: G. Opolski (Warszawa)

Postępowanie w ostrej fazie
A. Tycińska (Białystok)

Stabilizacja kliniczna
J. Stępińska (Warszawa)

Plan postępowania przy wypisie ze szpitala
P. Ponikowski (Wrocław)

Który pacjent wypisywany do domu z frakcją wyrzutową lewej komory serca <= 40% i kiedy umiera po zawale serca (3-letnia obserwacja z połączonych ogólnopolskich rejestrów PL-ACS i AMI-PL)
M. Gąsior (Zabrze)

Opieka ambulatoryjna i telemedycyna
J. Drożdż (Łódź)

Otyłość i kardiologia w 2015 roku – fakty i mity

Otyłość i kardiologia w 2015 roku – fakty i mity

Wytyczne ESC/PTK

Przewodniczący: M. Haberka (Katowice)
Przewodniczący: Z. Gąsior (Katowice)
Przewodniczący: M. Olszanecka-Glinianowicz (Katowice)
Panel dyskusyjny: M. Deja (Katowice)
Panel dyskusyjny: B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)
Przewodniczący: A. Mamcarz (Warszawa)
Panel dyskusyjny: M. Wyleżoł (Warszawa)
Panel dyskusyjny: L. Ostrowska (Białystok)

Otyłość a choroby sercowo-naczyniowe – ocena ryzyka, diagnostyka i postępowanie w świetle wytycznych i nowych badań
M. Haberka (Katowice)

Aktualne wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia otyłości
M. Olszanecka-Glinianowicz (Katowice)

Leczenie chirurgiczne otyłości olbrzymiej – wskazania, najważniejsze metody chirurgiczne i perspektywy na przyszłość
M. Wyleżoł (Warszawa), A. Mojkowska (Warszawa)

Panel dyskusyjny z udziałem Wykładowców oraz Ekspertów

Bezdech senny a choroby układu krążenia

Bezdech senny a choroby układu krążenia

Sesja PTK/PTNT/PTChP

Przewodniczący: Z. Kalarus (Zabrze)
Przewodniczący: K. Narkiewicz (Gdańsk)
Przewodniczący: W. Pierzchała (Katowice)

Rozpoznawania i leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu
W. Pierzchała (Katowice)

Bezdech senny a nadciśnienie tętnicze
J. Wolf (Gdańsk)

Bezdech senny a CHF
B. Średniawa (Zabrze)

Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego – kontrowersje w badaniach obrazowych

Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego – kontrowersje w badaniach obrazowych

Przewodniczący: C. Kępka (Warszawa)
Przewodniczący: A. Gackowski (Kraków)

Echokardiografia
T. Kukulski (Zabrze)

Związek nasierdziowej tkanki tłuszczowej z żywotnością mięśnia lewej komory u pacjentów z przewlekle niedrożną gałęzią międzykomorową przednią
R. Pracoń (Warszawa)

Angiografia tomografii komputerowej tętnic wieńcowych
M. Kruk (Warszawa)

SPECT i PET
M. Kostkiewicz (Kraków)

Perspektywy przezskórnej denerwacji nerek i angioplastyki tętnic nerkowych w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Perspektywy przezskórnej denerwacji nerek i angioplastyki tętnic nerkowych w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Przewodniczący: A. Januszewicz (Warszawa)
Przewodniczący: R. Gil (Warszawa)

Przezskórna denerwacja nerek jest ważną metodą leczenia opornego nadciśnienia tętniczego
Pro: A. Witkowski (Warszawa),
Contra: T. Grodzicki (Kraków)

Przezskórna angioplastyka tętnic nerkowych jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia nadciśnienia tętniczego u wybranych chorych
Pro: M. Protasiewicz (Wrocław),
Contra: S. Grajek (Poznań)

Pacjent z cukrzycą i chorobą sercowo-naczyniową – nowości i kontrowersje

Pacjent z cukrzycą i chorobą sercowo-naczyniową – nowości i kontrowersje

Przewodniczący: E. Konduracka (Kraków)
Przewodniczący: K. Strojek (Zabrze)

U pacjenta z cukrzycą i chorobą sercowo-naczyniową bardziej należy się obawiać hipoglikemii niż hiperglikemii
Pro: G. Gajos (Kraków),
Contra: D. Zozulińska-Ziółkiewicz (Poznań)

Nowe leki przeciwcukrzycowe (długo działające analogi insulin, inhibitory DPP-4, agoniści receptora GLP-1, inhibitory SGLT-2) powinny być preferowane u pacjentów z cukrzycą i chorobą sercowo-naczyniową
Pro: A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok),
Contra: K. Strojek (Zabrze)

Doświadczenia i wnioski z Rejestru POL-TAVI 2014

Doświadczenia i wnioski z Rejestru POL-TAVI 2014

Przewodniczący: D. Dudek (Kraków)
Przewodniczący: P. Szymański (Warszawa)
Przewodniczący: M. Zembala (Zabrze)

Współistniejąca niedomykalność mitralna u chorych kwalifikowanych do zabiegów TAVI i jej wpływ na przebieg okołozabiegowy i wczesne i odlegle wyniki leczenia
P. Szymański (Warszawa)

Zabiegi TAVI u chorych z porcelanowa aorta
P. Olszówka (Rzeszów)

Porównanie populacji chorych poddanych zabiegom TAVI z różnych dostępów

Wskazania do zabiegów TAVI z dostępu przezaortalnego i wyniki leczenia
D. Jagielak (Gdańsk)

Rodzaj znieczulenia i jego możliwy wplyw na przebieg zabiegu i wczesne wyniki leczenia-wnioski z Rejestru POLTAVI
P. Nadziakiewicz (Zabrze)

Starość i jej zaawanswanie w oparciu o dane Rejestru POLTAVI
T. Grodzicki (Kraków)

Najlepsze przypadki kliniczne. Część II

Najlepsze przypadki kliniczne. Część II

Przewodniczący: P. Pieniążek (Kraków)
Przewodniczący: S. Dobrzycki (Białystok)

Ostre rozwarstwienie nieposzerzonej części tubularnej aorty wstępującej przy współistniejącym tętniaku łuku oraz proksymalnego odcinka piersiowego aorty imitujące ostrą zatorowość płucną
R. Skalik (Wrocław, Krotoszyn), E. Staniów (Krotoszyn), P. Wroński (Krotoszyn), J. Żyto (Krotoszyn)

Olbrzymi, pęknięty tętniak zatoki Valsalvy imitujący infekcyjne zapalenie wsierdzia zastawki trójdzielnej: złożony obraz kliniczny, trudności diagnostyczne.
M. Knapp (Białystok), B. Sobkowicz (Białystok), A. Lisowska (Białystok), J. Lewkowicz (Białystok), T. Hirnle (Białystok), W. Musiał (Białystok)

Duszność, sinica oraz zaburzenia hematologiczne u 49-letniej pacjentki po korekcji ASD w dzieciństwie.
J. Śliwka (Zabrze), S. Pawlak (Zabrze), R. Przybylski (Zabrze), J. Głowacki (Zabrze), D. Puszczewicz (Zabrze), M. Zembala (Zabrze)

Przezskórne zamknięcie przecieku okołozastawkowego w leczeniu niedokrwistości o mieszanej etiologii u pacjenta z powikłaniami cukrzycy i przewlekłym stanem zapalnym.
M. Pelczarska (Szczecin), M. Lewandowski (Szczecin), J. Gorący (Szczecin), A. Wojtarowicz (Szczecin), R. Sabiniewicz (Gdańsk), Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin)

Dostęp przez tętnicę szyjną w przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej.
Z. Huczek (Warszawa), R. Wilimski (Warszawa), J. Kochman (Warszawa), B. Rymuza (Warszawa), P. Scisło (Warszawa), A. Kapłon-Cieślicka (Warszawa), K. Filipiak (Warszawa), G. Opolski (Warszawa)

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków

Przewodniczący: J. Kaźmierczak (Szczecin)
Przewodniczący: J. Wranicz (Łódź)

Efektywność kliniczna antazoliny w kardiowersji farmakologicznej napadowego migotania przedsionków – randomizowane badanie kliniczne.
A. Maciąg (Warszawa), M. Farkowski (Warszawa), T. Chwyczko (Warszawa), M. Bęckowski (Warszawa), P. Syska (Warszawa), I. Kowalik (Warszawa), M. Pytkowski (Warszawa), J. Woźniak (Warszawa), R. Dąbrowski (Warszawa), H. Szwed (Warszawa)

Wiek czynnikiem ryzyka występowania niemych klinicznie zmian naczyniopochodnych mózgu u chorych z napadowym migotaniem przedsionków
J. Wieczorek (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice), P. Wieczorek (Katowice), M. Wybraniec (Katowice), A. Hoffmann (Katowice), I. Woźniak-Skowerska (Katowice), A. Lasek-Bal (Katowice), A. Wnuk-Wojnar (Katowice)

Bezpieczeństwo kardiowersji elektrycznej u chorych z migotaniem przedsionków leczonych DAnonVK
I. Gorczyca-Michta (Kielce), B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)

Poprawa funkcji lewego przedsionka oceniana echokardiograficznie u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków leczonych ablacją
E. Pilichowska-Paszkiet (Warszawa), B. Zaborska (Warszawa), J. Baran (Warszawa), S. Stec (Warszawa), P. Kułakowski (Warszawa)

Wpływ wielkości odsetka stymulacji komorowej na ładunek migotania przedsionków u pacjentów z zespołem tachykardia-bradykardia z wszczepionymi dwujamowymi układami stymulującymi.
J. Ciszewski (Warszawa), T. Chwyczko (Warszawa), I. Kowalik (Warszawa), W. Majda (Warszawa), M. Farkowski (Warszawa), A. Jankowska (Warszawa), A. Borowiec (Warszawa), P. Syska (Warszawa), H. Szwed (Warszawa), M. Pytkowski (Warszawa)

Podsumowanie - Migotanie przedsionków AD 2015
J. Kaźmierczak (Szczecin)

Krążenie płucne

Krążenie płucne

Moderator: J. Lewczuk (Wrocław)
Moderator: P. Lipiec (Łódź)

Występowanie nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem płucnym jest związane z nieprawidłową turbulencją rytmu serca.
P. Bienias, M. Ciurzyński (Warszawa), O. Dzikowska-Diduch (Warszawa), Z. Rymarczyk, M. Roik (Warszawa), M. Kostrubiec (Warszawa), M. Kurzyna (Otwock), A. Torbicki (Otwock), A. Fijałkowska (Warszawa), P. Pruszczyk (Warszawa)

Znaczenie migotania przedsionków u pacjentów z zatorowością płucną
K. Ptaszyńska-Kopczyńska (Białystok), A. Krajewska, U. Kosacka (Białystok), I. Kiluk (Białystok), W. Musiał (Białystok), B. Sobkowicz (Białystok)

Zmienność rytmu zatokowego oraz jego rokownicza rola u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.
M. Waligóra (Kraków), G. Kopeć (Kraków), K. Jonas, A. Tyrka (Kraków), W. Magoń, J. Łach, P. Podolec (Kraków)

Zaburzenia oddychania w czasie snu w tętniczym nadciśnieniu płucnym PAH i nadciśnieniu płucnym wtórnym do dysfuncji lewej komory - porównanie charakterystyki klinicznej
B. Uznańska-Loch, K. Wikło, K. Leń, A. Dyduła, E. Trzos (Łódź), D. Miśkowiec (Łódź), J. Kasprzak (Łódź), M. Kurpesa (Łódź)

Wpływ wieku na wartość predykcyjną klinicznych skal prawdopodobieństwa u pacjentów z zatorowością płucną
I. Kiluk (Białystok), U. Kosacka (Białystok), R. Milewski (Białystok), W. Musiał (Białystok), B. Sobkowicz (Białystok)

Zwiększone trans-przekaźnictwo przez interleukinę 6 i jego potencjalna rola w ogólnoustrojowym uszkodzeniu w przebiegu tętniczego nadciśnienia płucnego
M. Jasiewicz (Białystok), M. Knapp (Białystok), E. Waszkiewicz, K. Ptaszyńska-Kopczyńska (Białystok), A. Szpakowicz, B. Sobkowicz (Białystok), W. Musiał (Białystok), K. Kamiński (Białystok)

Ocena rokowniczego znaczenia skrzeplin w jamach prawego serca u chorych z ostrą zatorowością płucną, doświadczenia jednego ośrodka.
M. Koć (Warszawa), B. Lichodziejewska (Warszawa), K. Kurnicka (Warszawa), M. Kostrubiec (Warszawa), M. Ciurzyński (Warszawa), S. Goliszek (Warszawa), S. Pacho (Warszawa), A. Wyzgał (Warszawa), K. Grudzka, M. Paczyńska (Warszawa), P. Palczewski (Warszawa), M. Wiśniewska, P. Pruszczyk (Warszawa)

Markery biochemiczne i polimorfizmy genów u pacjentów z chorobami serca i naczyń. Kardiologia eksperymentalna

Markery biochemiczne i polimorfizmy genów u pacjentów z chorobami serca i naczyń. Kardiologia eksperymentalna

Moderator: K. Kamiński (Białystok)

Wpływ przezskórnej angioplastyki wieńcowej na mobilizację komórek macierzystych i progenitorowych u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST i stabilną chorobą wieńcową
M. Mielczarek, M. Zieliński, R. Gałąska, D. Ciećwierz, M. Fijałkowski, A. Koprowski, W. Puchalski, A. Rynkiewicz (Gdańsk), P. Trzonkowski, M. Gruchała (Gdańsk)

Wysokie stężenie GDF-15 przy przyjęciu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zjawiska upośledzonej reperfuzji tkankowej u chorych leczonych interwencyjnie z powodu STEMI
M. Kożuch, M. Południewski, K. Kempisty, P. Kralisz (Białystok), K. Nowak (Białystok), H. Bachórzewska-Gajewska (Białystok), S. Dobrzycki (Białystok)

Podwyższony poziom IL-35 u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – związek ze stężeniem frakcji lipidowych i menopauzą oraz wpływ na funkcje immunomodulujące komórek mięśni gładkich naczynia krwionośnego
M. Chałubiński (Łódź), P. Gorzelak, K. Wojdan, E. Łuczak, W. Skowron, K. Zemanek, I. Duraj, M. Mozdzan, M. Borowiec, M. Broncel

Ocena wpływu IL-4 na receptory FcεR dla IgE na ludzkich komórkach śródbłonka - rola w regulacji integralności śródbłonka
P. Gorzelak, E. Łuczak, M. Chałubiński (Łódź), A. Karolona, K. Wojdan, M. Borowiec, M. Broncel

Wpływ statyn na ekspresję czynnika tkankowego i kalcyfikację ludzkich komórek interstycjalnych zastawki aortalnej
E. Wypasek (Kraków), P. Kapusta, J. Natorska (Kraków), P. Mazur, J. Sadowski (Kraków), A. Undas (Kraków)

Rola czynnościowych polimorfizmów w genach kodujących IGF-1, IGFBP3, GLUT-1 i integrynę αVβ3 w powstawaniu restenozy w stentach metalowych
T. Osadnik (Zabrze), J. Strzelczyk, K. Bujak (Zabrze), R. Reguła (Zabrze), M. Fronczek, A. Kurek, M. Gawilta, M. Gonera, J. Wasilewski, M. Gierlotka (Zabrze), A. Lekston (Zabrze), M. Hawranek (Zabrze), A. Wiczkowski, Z. Ostrowska, L. Poloński (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze)

Wpływ atorwastatyny na regenerację młodych i starych komórek śródbłonka naczyniowego w modelu imitującym uraz po angioplastyce wieńcowej, w warunkach in vitro
K. Korybalska (Poznań), E. Kawka (Poznań), N. Czepulis, J. Witowski (Poznań)

Co wiemy na temat stężeń białka S100b oraz prokalcytoniny (PCT) u pacjentów wyresuscytowanych po nagłym zatrzymaniu krążenia?
K. Gołąb, J. Pstraś, A. Krzysicka- Kowalska, P. Knapik, Ł. Krzych (Zabrze)

Wpływ kwasu acetylosalicylowego na poziom sfingolipidów w osoczu, erytrocytach i płytkach krwi w zależności od stosowanej dawki.
M. Knapp (Białystok), A. Lisowska (Białystok), M. Baranowski, R. Sawicki, W. Musiał (Białystok), A. Chabowski

Użyteczność powszechnie stosowanych biomarkerów w ocenie rokowania u pacjentów po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia
A. Płatek (Warszawa), F. Szymański, K. Filipiak (Warszawa), G. Karpiński, A. Hrynkiewicz-Szymańska, M. Kotkowski, R. Kowalik, G. Opolski (Warszawa)

Związek polimorfizmu rs1205 C>T białka C-reaktywnego (CRP) ze stopniem zaawansowania stenozy aortalnej
E. Wypasek (Kraków), D. Potaczek, A. Undas (Kraków)

Markery w niewydolności serca

Markery w niewydolności serca

Moderator: K. Piestrzeniewicz (Łódź)
Moderator: B. Bednarz (Warszawa)

Białko morfogenetyczne kości 6 - nowy marker w skurczowej niewydolności serca?
J. Banach (Bydgoszcz), M. Grochowska (Bydgoszcz), R. Bujak (Bydgoszcz), W. Gilewski, E. Żekanowska, W. Sinkiewicz (Bydgoszcz)

Rola nowych biomarkerów w przewidywaniu pogorszenia czynności nerek u pacjentów z ostrą niewydolnością serca
M. Sokolski (Wrocław), R. Zymliński (Wrocław), J. Biegus (Wrocław), P. Siwołowski (Wrocław), E. Jankowska (Wrocław), J. Todd, R. Yerramilli, J. Estis, W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław)

Ocena wartości prognostycznej wybranych markerów uszkodzenia kanalików nerkowych w populacji chorych ze skurczową niewydolnością serca w obserwacji rocznej
M. Grochowska (Bydgoszcz), W. Gilewski, W. Sinkiewicz (Bydgoszcz), R. Bujak (Bydgoszcz), J. Błażejewski (Bydgoszcz), D. Karasek (Bydgoszcz), J. Banach (Bydgoszcz)

Hepcydyna i jej regulator - hemojuwelina u pacjentów z przewlekłą skurczową niewydolnością serca
J. Banach (Bydgoszcz), M. Grochowska (Bydgoszcz), J. Błażejewski (Bydgoszcz), D. Karasek (Bydgoszcz), E. Żekanowska, W. Sinkiewicz (Bydgoszcz)

Wpływ przewlekłej choroby nerek na rokowanie w skurczowej niewydolności serca
Ł. Pyka (Zabrze), M. Tajstra, D. Pres (Zabrze), A. Ciślak (Katowice), A. Kurek, M. Hawranek (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), A. Lekston (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze)

Wyniki odległe leczenia chorych z cukrzycą i skurczową niedokrwienną niewydolnością serca
Ł. Pyka (Zabrze), M. Hawranek (Zabrze), M. Wasiak, P. Desperak (Katowice), M. Tajstra, M. Gierlotka (Zabrze), A. Lekston (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze)

Wpływ treningu wolnego oddychania na wytępowanie hipotensji ortostatycznej w niewydolności serca
T. Drożdż, G. Bilo (Milan), D. Dębicka-Dąbrowska, M. Klocek (Kraków), K. Styczkiewicz, G. Malfatto, A. Bednarek, G. Kiełbasa (kraków), D. Czarnecka (Kraków), G. Parati, K. Kawecka-Jaszcz (Kraków)

Centralny bezdech senny u pacjentów z niewydolnością serca jest istotnie pozwiązany ze strukturalnymi i hemodynamicznymi zaburzenia funkcji układu sercowo-naczyniowego.
A. Kazimierczak, P. Krzesiński, G. Gielerak, B. Uziębło-Życzkowska, P. Smurzyński, A. Skrobowski

Ostre Zespoły Wieńcowe II

Ostre Zespoły Wieńcowe II

Moderator: W. Wojakowski (Katowice)
Moderator: J. Pręgowski (Warszawa)

Właściwości skrzepu fibrynowego a angiograficzna ocena efektów pierwotnej angioplastyki wieńcowej
M. Sadowski, M. Ząbczyk, Ł. Zandecki, A. Undas (Kraków)

Struktura skrzepliny wieńcowej nie wpływa na występowanie zjawiska "slow reflow" po pierwotnej angioplastyce wieńcowej
M. Sadowski, M. Ząbczyk, Ł. Zandecki, A. Undas (Kraków)

Obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory w obserwacji średnioterminowej po zawale serca leczonym inwazyjnie
P. Francuz, K. Przybylska, A. Sędkowska, M. Kozieł, M. Szymała (Zabrze), A. Leopold-Jadczyk, J. Kłyś, R. Lenarczyk (Zabrze), Z. Kalarus (Zabrze), J. Kowalczyk (Zabrze)

Dwumarkerowy model w szybkiej diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST
B. Morawiec (Zabrze), D. Kawecki, B. Przywara, M. Opara, L. Ho, A. Gabrysiak, E. Nowalany-Kozielska (Zabrze)

Związek pomiędzy czynnikami środowiskowymi, ciężkością stanu klinicznego i rokowaniem krótkoterminowym wśród pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST leczonych w referencyjnym ośrodku kardiologicznym
A. Ciślak (Katowice), P. Desperak (Katowice), M. Hawranek (Zabrze), J. Wasilewski, M. Gierlotka (Zabrze), Ł. Pyka (Zabrze), A. Lekston (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), M. Gąsior (Zabrze)

Niewydolność nerek w czasie hospitalizacji zwiększa roczną, poszpitalną śmiertelność chorych ze STEMI, leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową
D. Płaczkiewicz, A. Kleinrok

Zależność pomiędzy lokalizacją ostrej całkowitej okluzji tętnicy dozawałowej a śmiertelnością w grupie chorych STEMI i NSTEMI
J. Karwowski, L. Poloński (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), M. Bęćkowski, H. Szwed (Warszawa)

Czynniki wpływające na opóźnienie pacjenta w STEMI
A. Kleinrok, M. Puźniak, T. Jastrzębski

Wpływ opóźnienia leczenia na wewnątrzszpitalne rokowanie pacjenów ze STEMI
A. Kleinrok, M. Puźniak, T. Jastrzębski

Analiza chorych z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) w aspekcie przyczyny i miejsca zdarzenia oraz ich wpływu na rokowanie - obserwacja 5-letnia z jednego ośrodka referencyjnego.
K. Stachoń, J. Dąbek, M. Majewski (Katowice), J. Piotrkowicz

Powikłania elektroterapii

Powikłania elektroterapii

Moderator: A. Przybylski (Rzeszów)
Moderator: D. Jagielski (Wrocław)

Infekcje związane z wszczepialnymi urządzeniami stymulującymi - wnioski wynikające z zabiegów przezżylnego usuwania elektrod. U jakiego odsetka pacjentów wdrażane jest niewłaściwe postępowanie przed procedurą?
A. Kutarski (Lublin), M. Czajkowski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk, A. Polewczyk (Kielce)

Duże powikłania zabiegów przezżylnego usuwania elektrod - dane oparte na analizie 1767 procedur
A. Kutarski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), M. Czajkowski (Lublin), A. Polewczyk, A. Polewczyk (Kielce)

Czy zjawisko "porzuconej elektrody" ma wpływ na skuteczność zabiegów przezżylnego usuwania elektrod?
A. Kutarski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk, A. Polewczyk (Kielce)

Wzajemne połączenia między elektrodami- problem techniczny zabiegów TLE, określenie jego znaczenia.
A. Kutarski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk, A. Polewczyk (Kielce)

Elektrody przemieszczone do łożyska płucnego- wnioski z TLE.
A. Kutarski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), M. Czajkowski (Lublin), A. Polewczyk, A. Polewczyk (Kielce)

Jakie znaczenie ma zdobyta wiedza i rozwijanie umiejętności w zabiegach przezżylnego usuwania elektrod? Doświadczenie własne.
A. Kutarski (Lublin), M. Czajkowski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk, A. Polewczyk (Kielce)

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia - analiza czynników prognostycznych i przeżywalności kobiet i mężczyzn
A. Polewczyk (Kielce), W. Jacheć, G. Opolski (Warszawa), M. Grabowski (Warszawa), M. Janion (Kielce), A. Kutarski (Lublin)

Przydatność SPECT–CT z użyciem leukocytów znakowanych izotopem przy podejrzeniu odelektrodowego zapalenia wsierdzia
B. Małecka (Kraków), A. Ząbek (Kraków), K. Boczar (Kraków), W. Szot (Kraków), J. Lelakowski (Kraków), M. Kostkiewicz (Kraków)

Przezżylne usuwanie elektrod u osób w wieku sędziwym- bezpieczeństwo i skuteczność. Badanie jednoośrodkowe
A. Kutarski (Lublin), M. Czajkowski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk, A. Polewczyk (Kielce)

Odległa obserwacja chorych po zabiegach przezżylnego usuwania elektrod
A. Ząbek (Kraków), B. Małecka (Kraków), K. Boczar (Kraków), K. Haberka, M. Dębski (Kraków), J. Rzucidło-Resil, A. Rydlewska, R. Pfitzner (Kraków), J. Lelakowski (Kraków)

Wpływ wielkości wegetacji w odelektrodowym zapaleniu wsierdzia na obraz kliniczny i rokowanie odległe
A. Polewczyk (Kielce), W. Jacheć, A. Tomaszewski (Lublin), W. Brzozowski, G. Opolski (Warszawa), M. Grabowski (Warszawa), M. Janion (Kielce), A. Kutarski (Lublin)

Ocena rozległości infekcji układów stymulujących w oparciu o kryteria Duke’a
B. Małecka (Kraków), T. Sodolski, A. Wysokinski

Wskazania do usuwania elektrod a obecność pozostałości łącznotkankowych w badaniu echokardiograficznym po zabiegu przezżylnego usuwania elektrod
A. Tomaszewski (Lublin), M. Poterała, A. Kutarski (Lublin), M. Tomaszewski, W. Brzozowski

Wybrane problemy elektrokardiologii

Wybrane problemy elektrokardiologii

Moderator: P. Kułakowski (Warszawa)
Moderator: R. Ochotny (Poznań)

Wyniki leczenia przezskórną ablacją u pacjentów z dodatkowym szlakiem przewodzenia bez użycia fluoroskopii
D. Rodkiewicz, E. Koźluk (Warszawa), A. Piątkowska, S. Gaj, P. Lodziński, M. Kiliszek, P. Balsam (Warszawa), A. Gąsecka (Warszawa), G. Opolski (Warszawa)

Czy można ocenić krótkoczasowy wpływ terapii resynchronizującej na parametry hemodynamiczne oceniane za pomocą kardiografii impedancyjnej?
M. Orszulak (Katowice), A. Filipecki, K. Mizia-Stec (Katowice)

Jak rozpoznać przerost mięśnia lewej komory u Pacjentów z otyłością olbrzymią ? – propozycja nowych kryteriów elektrokardiograficznych
J. Domienik-Karłowicz, W. Lisik, B. Lichodziejewska (Warszawa), M. Ciurzyński (Warszawa), K. Kurnicka (Warszawa), Z. Rymarczyk, O. Dzikowska-Diduch (Warszawa), A. Chmura, P. Pruszczyk (Warszawa)

Dynamika repolaryzacji jako czynnik prognostyczny wyższego ryzyka adekwatnych interwencji ICD u chorych z przebytym zawałem serca leczonych przewlekle amiodaronem.
K. Szydło (Katowice), A. Filipecki (Katowice), W. Orszulak (Katowice), W. Kwaśniewski (Katowice), D. Urbańczyk-Świć, K. Mizia-Stec (Katowice), M. Trusz-Gluza (Katowice)

Wartość parametrów EKG w ocenie przerostu lewej komory u pacjentów z bezobjawowym zwężeniem zastawki aortalnej
E. Orłowska-Baranowska (Warszawa), M. Kotowicz, J. Miśko, M. Śpiewak (Warszawa), Ł. Małek (Warszawa), M. Marczak (Warszawa), B. Miłosz-Wieczorek, Ł. Mazurkiewicz, R. Baranowski (Warszawa)

Ocena pacjentów po przeszczepie serca nową matematyczną metodą sieci opartą na analizie różnic odstępów RR
J. Wdowczyk (Gdańsk), D. Makowiec (Gdańsk), M. Żarczyńska (Gdańsk), M. Gruchała (Gdańsk)

Ablacja dróg dodatkowych tylno-przegrodowych prawostronnych z wykorzystaniem fluoroskopii zintegrowanej z systemem elektroanatomicznym 3D
K. Myrda, P. Buchta

Wpływ zabiegu ablacji na medyczne i psychologiczne parametry jakości życia dzieci z częstoskurczem nadkomorowym
E. Szafran, A. Baszko (Poznań), A. Bukowska Posadzy, T. Moszura (Łódź), B. Werner (Warszawa), A. Siwińska (Poznań), J. Walkowiak, W. Bobkowski (Poznań)

11:00 - 12:30

Pacjent z chorobą nowotworową – jak uratować serce? Stanowisko ESC

Pacjent z chorobą nowotworową – jak uratować serce? Stanowisko ESC

Kardioonkologia

Przewodniczący: A. Torbicki (Otwock)
Przewodniczący: T. Pieńkowski (Otwock)

Czego onkolog potrzebuje od kardiologa ?
T. Pieńkowski (Otwock)

Kardiotoksyczności w radioterapii
S. Blamek (Gliwice)

Kardiotoksyczności leczenia systemowego
R. Suwiński (Gliwice)

Prewencja kardiologiczna u pacjentów z chorobą onkologiczną
S. Szmit (Otwock)

Jak poprawić rokowanie pacjenta dużego ryzyka?

Jak poprawić rokowanie pacjenta dużego ryzyka?

Sesja rekomendowana przez Komitet Naukowy Kongresów PTK

Przewodniczący: A. Mamcarz (Warszawa)
Przewodniczący: P. Jankowski (Kraków)
Panel dyskusyjny: M. Gruchała (Gdańsk)
Panel dyskusyjny: A. Januszewicz (Warszawa)
Panel dyskusyjny: Z. Gąsior (Katowice)

Pacjent z licznymi czynnikami ryzyka i przewlekłą chorobą nerek
M. Haberka (Katowice)

Pacjent po udarze mózgu i zawale serca z ciężkim nadciśnieniem tętniczym
A. Prejbisz (Warszawa)

Pacjent z niewydolnością serca, cukrzycą i dyslipidemią
G. Gajos (Kraków)

Kontrowersje w arytmologii

Kontrowersje w arytmologii

Przewodniczący: K. Mizia-Stec (Katowice)
Przewodniczący: R. Baranowski (Warszawa)

U chorego z kardiomiopatią i ICD wszczepionym w ramach prewencji pierwotnej przy zakończeniu żywotności baterii wymieniam urządzenie mimo poprawy funkcji skurczowej lewej komory i braku interwencji
Pro: P. Mitkowski (Poznań),
Contra: A. Lubiński (Łódź)

U chorego z migotaniem przedsionków i dużym ryzykiem udaru mózgu doustny antykoagulant jest lepszą opcją prewencji niż zatyczka uszka lewego przedsionka
Pro: M. Trusz-Gluza (Katowice),
Contra: Z. Kalarus (Zabrze)

Rehabilitacja kardiologiczna – tego nie ma w standardach

Rehabilitacja kardiologiczna – tego nie ma w standardach

Przewodniczący: R. Piotrowicz (Warszawa)
Przewodniczący: D. Szalewska (Gdańsk)

Optymalizacja resynchronizacji w rehabilitacji kardiologicznej
D. Pyszno-Prokopowicz (Warszawa)

Złośliwa arytmia a wysiłek fizyczny
J. Wolszakiewicz (Warszawa)

Rehabilitacja kardiologiczna pacjenta z tętniakiem aorty
A. Mawlichanów (Kraków)

Trudne decyzje w OITK w przypadkach klinicznych

Trudne decyzje w OITK w przypadkach klinicznych

Przewodniczący: B. Średniawa (Zabrze)
Przewodniczący: A. Budaj (Warszawa)
Panel dyskusyjny: W. Banasiak (Wrocław)
Panel dyskusyjny: M. Deja (Katowice)
Panel dyskusyjny: Ł. Krzych (Zabrze)
Panel dyskusyjny: A. Tycińska (Białystok)
Panel dyskusyjny: R. Przybylski (Zabrze)
Panel dyskusyjny: M. Zakliczyński (Zabrze)

Chory ze skrajną niewydolnością serca oporną na farmakoterapię
M. Hawranek (Zabrze)

Chory w wieku podeszłym z ciasną objawową stenozą aortalną i licznymi dodatkowymi schorzeniami
M. Marona (Warszawa)

Rola kopeptyny w ocenie rokowania w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST
B. Morawiec (Zabrze)

Chory z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia powikłanym ostrą wadą zastawkową serca
K. Kamiński (Białystok)

Chory w starszym wieku ze świeżym zawałem serca powikłanym VSD
A. Świątkowski (Zabrze)

Błędy popełniane nadal przy leczeniu powikłań elektroterapii

Błędy popełniane nadal przy leczeniu powikłań elektroterapii

Przewodniczący: A. Przybylski (Rzeszów)
Przewodniczący: D. Jagielski (Wrocław)

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia choroba wciąż zbyt późno rozpoznawana
A. Polewczyk (Kielce)

Leczenie powikłań infekcyjnych elektroterapii – jakie błędy popełniamy i dlaczego tak często?
A. Kutarski (Lublin)

Perforacje wczesne i późne – narastający problem kliniczny
A. Maciąg (Warszawa)

Abstrakt: Cukrzyca a zwężenia naczyń żylnych w obecności elektrod endokawitarnych
K. Boczar (Kraków)

Powtórna implantacja po usunięciu – nieznajomość zasad nie jest dobra dla nikogo
M. Grabowski (Warszawa)

Kontrowersje w farmakoterapii niewydolności serca

Kontrowersje w farmakoterapii niewydolności serca

Przewodniczący: T. Rywik (Warszawa)
Przewodniczący: E. Jankowska (Wrocław)

Beta-blokery stosuję u każdego chorego ze skurczową niewydolnością serca
Pro: J. Drożdż (Łódź),
Contra: P. Leszek (Warszawa)

Furosemid i torasemid w leczeniu niewydolności serca – wpływ na wybrane parametry kliniczne, laboratoryjne oraz rokowanie chorych – dane polskiej populacji z rejestru Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC HF – Long Term Registry)
Pro: R. Bartkowiak (Kielce)

Digoksyny nie stosuję u chorych ze skurczową niewydolnością serca
Pro: D. Kustrzycka-Kratochwil (Wrocław),
Contra: K. Stolarz-Skrzypek (Kraków)

Jak optymalnie leczyć kardiomiopatię niedokrwienną?

Jak optymalnie leczyć kardiomiopatię niedokrwienną?

Przewodniczący: L. Poloński (Zabrze)
Przewodniczący: P. Ponikowski (Wrocław)

Jak udokumentować etiologię niedokrwienną?
T. Rakowski (Kraków)

Farmakoterapia: tak samo czy inaczej?
J. Nessler (Kraków)

Czynniki związane z obniżoną (<=40%) frakcją wyrzutową lewej komory serca chorych wypisywanych po ostrej fazie zawału serca (analiza z rejestru PL-ACS)
M. Gierlotka (Zabrze)

Rewaskularyzacja: przezskórna czy chirurgiczna?
W. Wojakowski (Katowice)

Terapia chorób krążenia płucnego jest sztuką

Terapia chorób krążenia płucnego jest sztuką

Przewodniczący: P. Podolec (Kraków)
Przewodniczący: K. Wierzbicki (Kraków)

Ruchoma skrzeplina w prawym przedsionku – tromboliza czy kardiochirugia ?
M. Koć (Warszawa)

Kiedy tromboliza u pacjenta z zatorowością płucną pośredniego ryzyka?
B. Sobkowicz (Białystok)

Odmienny obraz zatorowości płucnej w grupie osób młodszych i starszych: objawy kliniczne, skale prawdopodobieństwa oraz wyniki odległe
I. Kiluk (Białystok)

Ostra dekompensacja prawokomorowej niewydolności serca w przebiegu przewlekłego nadciśnienia płucnego
A. Olasińska-Wiśniewska (Poznań)

Diagnostyka i leczenie zwężęń tętnic obwodowych

Diagnostyka i leczenie zwężęń tętnic obwodowych

Przewodniczący: P. Pieniążek (Kraków)
Przewodniczący: M. Dziekiewicz (Warszawa)

Wyniki stentowania angiograficznie granicznie zwężonych tętnic nerkowych ocenionych jako istotne w badaniach IVUS i nerkowym FFR
T. Przewłocki (Kraków), A. Kabłak-Ziembicka (Kraków), D. Rzeźnik (Kraków), P. Musiałek (Kraków), A. Rosławiecka (Kraków), M. Trystuła (Kraków), P. Podolec (Kraków), K. Żmudka (Kraków)

Ultrasonograficzne kryteria rozpoznania istotnego czynnościowo zwężenia tętnicy nerkowej
D. Rzeźnik (Kraków), A. Kabłak-Ziembicka (Kraków), P. Musiałek (Kraków), A. Rosławiecka (Kraków), P. Pieniążek (Kraków), K. Żmudka (Kraków), T. Przewłocki (Kraków)

Pacjenci ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej po niedawno przebytym epizodzie niedokrwienia mózgu mają rzadziej rozwinięte mózgowe krążenie oboczne, co skłania do wczesnej rewaskularyzacji.
R. Badacz (Kraków), A. Kabłak-Ziembicka (Kraków), I. Karch (Kraków), A. Rosławiecka (Kraków), D. Rzeźnik (Kraków), M. Trystuła (Kraków), P. Odrowąż-Pieniążek (Kraków), L. Tekieli (Kraków), K. Żmudka (Kraków), T. Przewłocki (Kraków)

Morfologia blaszki miażdżycowej tętnic szyjnych a ekspresja mózgowych i sercowych cząsteczek mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu
I. Karch (Kraków), A. Kabłak-Ziembicka (Kraków), E. Stępień (Kraków), F. Enguita (Lizbona (Portugalia)), R. Badacz (Kraków), J. Gacon (Tarnów), K. Żmudka (Kraków), P. Podolec (Kraków), T. Przewłocki (Kraków)

Kieszonkowy ultrasonograf wyposażony w sondę liniową jako narzędzie do screeningu zwężeń tętnic szyjnych
D. Filipiak (Łódź), J. Kasprzak (Łódź), P. Lipiec (Łódź)

Podsumowanie - Współczesne możliwości leczenia endowaskularnego
P. Pieniążek (Kraków)

Legenda

Sesja Dydaktyczna
Sesja Przypadków Klinicznych
Sesja Prac Oryginalnych - prezentacje ustne
Sesja Prac Oryginalnych - plakaty moderowane
Sesja Specjalna
Sesja Satelitarna
Sesja Sekcji

Przedsionek sztuki

 Terminarz spotkań w sali "Przedsionek Sztuki"

lp. Spotkanie Dzień Godzina
1 Walne Zgromadzenie Sekcji Kardiochirurgii PTK 01.10.2015 08:00-08:30
2 Spotkanie Zarządu SENiT PTK 01.10.2015 08:30-09:30
3 Konferencja prasowa 01.10.2015 10:00-10:45
4 Walne Zgromadzenie Sekcji Chorób Serca PTK 01.10.2015 11:00-12:00
5 Walne Zgromadzenie Sekcji Kardiologi Eksperymentalnej PTK 01.10.2015 12:30-13:00
6 Walne Zgromadzenie Asocjacji Interwencji
Sercowo-Naczyniowych PTK
01.10.2015 13:15-14:00
7 Spotkanie Badaczy ESC STEMI Registry 02.10.2015 07:30-08:30
8 Spotkanie Badaczy ONCOECHO i rejestru Stres Echo 02.10.2015 09:00-10:00

Kardiologia jest sztuką

W październiku 2014 r. pojawiła się idea, by XIX Międzynarodowemu Kongresowi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nadać nie tylko przewodni temat medyczny – jakim stało się „migotanie przedsionków” – ale także aby stał się on wyjątkowym wydarzeniem zorganizowanym w nietypowej formule.

Myśl o charakterze codziennych zmagań lekarza-kardiologa – połączeniu profesjonalizmu opartego o wytyczne postępowania z indywidulanym, innowacyjnym podejściem do każdego pacjenta doprowadziła do powstania motywu przewodniego Kongresu – „Kardiologia jest sztuką”.

Zaproszeni do współpracy studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu wzięli udział w konkursach na prace nadające oprawę wizualną XIX Kongresowi PTK wyrażoną w haśle „Kardiologia jest sztuką” lub związaną z „migotaniem przedsionków” – przewodnim tematem medycznym Kongresu. Efekty ich działań będziemy mogli wspólnie podziwiać podczas tego niecodziennego wydarzenia.

Parkingi

Biuro organizacyjne:

casusBTL / casusMEDICAL

ul. Reglowa 4
60-113 Poznań

+48 61 830 40 57

ptk2015@casusMEDICAL.pl

Główny Sponsor Kongresu

Servier

Sponsorzy Kongresu

AbbottAmgenAstraZenecaBayerKrkaMSDMylanPopharmaBerlin ChemieBoehringer IngelhaimSanofi

Patron medialny

Instytut AterotrombozyTerapiaŚwiat Medycyny i FarmacjiKardiolog.plMEDtubePraktyka LekarskaMedycyna PraktycznaEdukacja MedycznaPuls MedycynyKardiologia PolskaOPMForum MediaMediaPlanetMedipage